Aktuality pro rodiče školáků

ŠkoláciŠkolní jídelna Základní školy v ulici Bratří Čapků bude prozatím mimo provoz

V průběhu opravy a modernizace kuchyně školní jídelny probíhající v letních měsících došlo po odkrytí stropů v suterénu budovy ke zjištění jejich havarijního stavu. V současné chvíli se na základě posouzení statikem vypracovává dokumentace, podle které budou muset proběhnout práce na odstranění tohoto havarijního stavu. Na základě vypracované dokumentace bude stanoven rozsah prací a jejich časový harmonogram. Termín dokončení opravy a modernizace prozatím není znám. Ředitelka školy zajistila pro žáky náhradní stravování ve školní jídelně v ulici Školní. Podrobnosti budou rodičům sděleny vedením školy.

Mateřská škola v Jungmannově ulici prochází opravou umýváren

Dvě z umýváren mateřské školy právě procházejí opravou. Termín dokončení stavebních prací je stanoven na  4. 9.2016, dokud nebudou tyto stavební práce dokončeny, budou děti umístěny v jiných třídách školy.

Zdroj: red., autor: Pavlína Svobodová

Odpovědět

*