Blíží se zápisy do prvních tříd

Jelikož vše nasvědčuje tomu, že se podařilo zastavit výskyt žloutenky mezi dětmi v příbramských školských zařízeních, nic nebrání zápisům do prvních tříd, které budou v Příbrami probíhat od poloviny tohoto měsíce až do začátku února. Ačkoliv slovo zápis vzbuzuje u některých rodičů děs a nervozitu, rozhodně není čeho se bát a hlavně není důvod nervozitu přenášet na budoucí školáky.

 

Testuje se zralost, ne vědomosti

Účelem zápisů do prvních tříd základních škol totiž není detailní zkoumání vědomostí a dovedností dětí, ale zejména jejich celkové zralosti stát se žákem. Od dětí se tedy nevyžaduje, aby uměly číst či psát. Stačí, když poznávají barvy, tvary, naučí se básničku či písničku a umí napočítat třeba do deseti. Měly by také znát svoje jméno, umět podlézt či přelézt překážku nebo trefit míčkem kuželku a odpovídat na otázky paní učitelky, např. zda mají sourozence nebo říci něco o svém domácím mazlíčkovi. Základním předpokladem je takzvaná sociální vyspělost, tedy ověření faktu, že dítě je na školu a kolektiv ve třídě připraveno, že se dokáže adaptovat.  Rodiče nemusí svoje dítě nijak zvlášť připravovat, bohatě postačí, když mu vysvětlí, co je škola a co vše se tam naučí. Dobré je vzbudit v dítěti zvědavost, aby se do školy těšilo.

Rodiče musí předložit doklady

Rodiče by rozhodně k zápisu měli přinést rodný list dítěte a také svůj občanský průkaz, kterým se ověřuje trvalé bydliště. Pokud rodiče hodlají pro své dítě požádat o odklad povinné školní docházky, musí se i přesto k zápisu v řádném termínu dostavit i s dítětem a na místě poté vyplní formulář, který jim ve škola předloží. Naopak rodiče dětí, kterým byl odklad pro školní rok 2014/2015 povolen, nemusí s dítětem zápis absolvovat znovu, mohou se dostavit pouze sami a vyplnit žádost o přijetí.

Pokud se dítě s rodiči nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit k zápisu v řádném termínu, je možné si telefonicky, osobně či elektronickou cestou se školami domluvit termín náhradní. Školy sice zpravidla vypisují dva termíny, ale často ihned po sobě, takže v případě nemoci ani tento fakt nepomůže. Jelikož v Příbrami není obecně závaznou vyhláškou vymezena spádovost škol podle trvalého bydliště, může zákonný zástupce pro své dítě vybrat jakoukoliv školu, například podle jejího zaměření.

Termíny zápisů

Jako první se zápis uskuteční na Základní škole pod Svatou Horou, a to ve čtvrtek 15. ledna od 13 do 18 hodin a v pátek 16. ledna od 13 do 16 hodin.

Další tři školy – ZŠ Březové Hory, ZŠ Bratří Čapků a ZŠ Jiráskovy Sady – zvolily jako termín zápisů pátek 16. ledna, shodně od 14 do 18 hodin, a sobotu 17. ledna, od 8 do 12 hodin, resp. od 9 do 11 hodin. Sedmnáctého a osmnáctého ledna  bude probíhat zápis na Waldorfské  škole, v sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 9 do 12 hodin.

Sobotu, 24. ledna si jako jediný den pro zápis vymezila ZŠ ve Školní ulici, která své dveře otevře od 8 do 13 hodin. Konec měsíce, středu 28. ledna a čtvrtek 29. ledna využila ZŠ 28. října, kde na rodiče a děti budou čekat od 15 do 18 hodin. Druhý a třetí únor řadu zápisů zakončí, a to na ZŠ Příbram IV – Pod Šachtami v čase od 11 do 16 hodin.

Zdroj: red.

 

Odpovědět

*