Nová pára v příbramském Aquaparku šlape jako hodinky

Parní kabina se v minulém týdnu dočkala nového generátoru páry. Během týdenního zkušebního provozu se neobjevil žádný problém, pára je v provozu každý den dle provozní doby. Sportovní zařízení města Příbram zakoupilo zbrusu nový generátor páry, jehož montáž do parní kabiny byla...

Na exkurzi do nemocnice dorazilo pět desítek studentů

V minulém týdnu uspořádala Oblastní nemocnice v Příbrami exkurzi pro studenty středních škol, kteří mají zájem o studium lékařských oborů. Na recepci nemocnice se v domluvenou dobu sešlo zhruba pět desítek zájemců, kteří se následně přesunuli do přednáškového sálu. Zde pro n...

Paní z obecenstva se na zastupitelstvu 43x dovolávala Ježíše

V pondělí 27. března jsem se zúčastnila zasedání zastupitelstva města Příbrami. Vzhledem ke svým pracovním záležitostem jsem se mohla pozdržet jen do bodu číslo 13, což bylo Návrh na rozdělení dotací pro rok 2017 – vrcholový a výkonnostní sport. Než se k tomuto bodu...

Poplatky za svoz odpadu zůstanou na stejné úrovni jako v letošním roce: 552 Kč za poplatníka

Příbramští zastupitelé se na svém posledním zasedání přiklonili k tomu, aby poplatek za svoz komunálního odpadu zůstal i pro rok 2017 na současné výši 552 Kč. Tato částka za poplatníka sice neodpovídá výši skutečných nákladů na svoz, rozdíl však město Příbram vykryje ze svých...

Příbram ruší vyhlášku o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelé města Příbrami zrušili mnoho let trvající vyhlášku o místním poplatku ze vstupného. Hlavním důvodem pro její zrušení je podpora místních subjektů. Radost zastupitelé udělali například pořadatelům plesů a studentům, kteří jsou tímto krokem osvobozeni od poplatků ze...

Důležité upozornění pro voliče: Ojedinělé zjištění výskytu špatně vytištěných hlasovacích lístků

V sadách hlasovacích lístků pro Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje konajících se ve dnech 7. a 8. října 2016 byl ojediněle zjištěn výskyt špatně vytištěných hlasovacích lístků. Vada spočívá v tom, že text na hlasovacím lístku je vytištěn šikmo, což způsobuje, že na...

Příbramská ČSSD dále uklízí hřiště a zve na opékání špekáčků

Příbramská místní organizace sociální demokracie dále pokračuje v úklidu dětských hřišť po Příbrami. Prvním úklidem začala na konci měsíce srpna, kdy členové uklidili dětské hřiště v Dlouhé ulici.  „Jednou jsme se bavili, co bychom mohli prospěšného pro naše město udělat, a...

Socha Klementa Gottwalda míří do Alšovy jihočeské galerie

Příbramskou sochu Klementa Gottwalda si jako druhý odlitek sochy zhotovené akademickým sochařem Břetislavem Bendou pro město Písek v roce 1976 zakoupilo město Příbram za cenu 540.600 Kč. Socha mnoho let „zdobila“ současné náměstí 17. listopadu. Po změně režimu, po...

Rekonstrukce aquaparku: Dnešní beseda s občany bude i on-line

Před prázdninami schválilo příbramské zastupitelstvo záměr rekonstruovat aquapark. Současně s tím vedení města vyzvalo občany ke spolupráci na řešení jeho budoucí podoby formou dotazníkového šetření. Dodnes bylo odevzdáno více než 1500 anketních lístků, jejich sběr skonč...

Skatepark a Junior klub: Nápady za vstupenku na megaskluzavku

Zveme širokou veřejnost a zejména mládež, aby v pátek 26. srpna od 18 hodin přišli do skateparku a podělili se o své nápady, postřehy a myšlenky nejen na téma nového skateparku, ale i Junior klubu. Každý dobrý nápad bude odměněn vstupenkou na megaskluzavkovou akci „Příbram bude...