Centrum společných služeb (CSS) DSO ORP Příbram pomáhá starostům obcí

unnamedVe středu 15. února 2017 se uskutečnila v Příbrami první beseda se starosty DSO ORP Příbram, na téma „Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích“.

Jednou z hlavních činnosti CSS, které vzniklo v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg.č. CZ.03.4.74/0.0./0.0/15_019/0003017 je pomoc starostům při výkonu samosprávných činností, a to především při úkonech, které vyplývají z neustále se zvyšující administrativní zátěže a častých legislativních změn.

Pořádáním besed se starosty členských obcí, se zaměstnanci CSS snaží co nejvíce objasnit legislativu a poskytnout starostům aktuální informace, které přispějí k náročnému výkonu jejich funkce. Zájem starostů o poskytnutí informací z oblasti veřejné správy stále roste, proto se snažíme poskytnout starostům, informace dle platné legislativy formou neformálních setkání. Zde zároveň můžeme projednat konkrétní problematiku a navrhnou případné řešení. Besedy budeme pořádat dále tak, abychom projednali ty nejpodstatnější informace i v jiných tématech, se kterými se starostové a členové zastupitelstev běžně setkávají, sdělil Bc. Jiří Kužel, manažer CSS DSO ORP Příbram.

Zdroj: red., autor: Pavlína Svobodová

Odpovědět

*