Chřipka je na vzestupu také v Příbrami

Chřipku zná každý z nás, byť ne vždy je snadné ji rozpoznat. Každopádně platí, že chřipka je nakažlivé virové onemocnění postihující převážně dýchací cesty. Má výrazné celkové příznaky, jako je horečka, bolesti hlavy, svalů a kloubů.

Aktuální výskyt v Příbrami

Na konci ledna byl v celém Středočeském kraji zaznamenán další vzestup nemocnosti akutních respiračních infekcí, tedy chřipky, a to o 17,6 procent. Celková nemocnost činila 1795 onemocnění na 100 000 obyvatel a přestoupila epidemický práh. Vzestup nemocnosti byl zaznamenán ve všech věkových skupinách. Největší nárůst je u seniorů nad 60 let a často jsou nemocné také malé děti. Nejvyšší nemocnost eviduje hygienická služba v okresech Příbram, Mladá Boleslav, Benešov a Mělník.

Situace ve zbytku republiky

V pátém kalendářním týdnu 2015 došlo v ČR ve srovnání se 4. kalendářním týdnem tohoto roku k nárůstu celkové nemocnosti o 23,2 % a nemocnost dosáhla na 1 850 případů na 100 000 obyvatel. K vzestupu nemocnosti došlo ve všech krajích a situaci lze hodnotit jako rozvíjející se epidemii. Ve skupině chřipce podobných onemocnění je zaznamenán nejvyšší nárůst v Karlovarském kraji, Jihomoravském kraji, Jihočeském kraji, Královéhradeckém kraji, Pardubickém kraji a Olomouckém kraji. V řadě evropských států je situace obdobná jako v ČR.

K dnešnímu dni bylo v ČR hlášeno celkem 27 klinicky závažných případů chřipky, které si vyžádaly intenzivní zdravotní péči. Z uvedeného počtu osob jsou hlášena ve 4 případech úmrtí. Chřipka vede ke smrti jen výjimečně a nebývá sama o sobě příčinou úmrtí. Vždy se jedná o nešťastnou souhru například u jinak chronicky nemocných či oslabených jedinců. Ročně onemocní chřipkou asi 10 až 15 procent populace.

Původ slova „chřipka“

Typicky česky znějící slovo „chřipka“ má pravděpodobně svůj původ ve staročeském slově „chřípěti“, které označovalo chraptění nebo sípání. Zajímavý je i další osud slova. Ruská podoba základu „chrip“ byla přibližně v 18. století přejata do francouzštiny a němčiny. Vzniklo označení „grippe“. Odtud se slovo vrátilo zpět do ruštiny a polštiny. Dnes v ruštině najdete slovo „grip“ a v polštině „grypa“. Ve většině ostatních evropských jazyků je chřipka označována jako „influenza“. Tento název vychází z latinského označení „influere“ – vtékat, vlévat se. Souvislost chřipky a „tečení“ si lze vysvětlovat jakoby rozlévající se epidemií.

Zdroj: red.

Odpovědět

*