Dnes zasedá od 16 hodin zastupitelstvo, na programu je i nejočekávanější bod – Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2015

Znak PříbramDnes od 16 hodin se koná 4.zasedání městského zastupitelstva. Na programu je i nejočekávanější bod jednání – „Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2015“. Ten je na programu jako šestnáctý bod z celkových devatenácti. Projednávat se budou také žádosti o bezúročné půjčky pro sportovní oddíly Cykloklub Příbram, o.s., Volejbalového klubu Příbram, o.s. a SK SPARTAK Příbram, o.s..

 

Program:

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města

2. Návrh na odpis dlužného poplatku z prodlení u nájemníků bytů a nebytových prostor, kteří uhradili dlužnou částku na nájmu a službách

3. Návrh na odpis dlužného poplatku z prodlení u nájemníků bytů, u kterých je evidován poplatek z prodlení

4. Žádost o prodej pozemku p. č. st. 673 v k. ú. Březové Hory

5. Žádost o prodej části pozemku p. č. 183/2 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Březové Hory; 2) Žádost o prodej pozemku p. č. 183/2 v k. ú. Březové Hory

6. Výkup pozemku p. č. 716/1 v k. ú. Příbram

7. Revokace usnesení zastupitelstva města č. 85/2014 ze dne 15. 12. 2014 a přijetí nového usnesení

8. Výkup pozemků p. č. 716/2 a p. č. 710/11 v k. ú. Příbram

9. Odstoupení od žádosti o prodej pozemku v majetku města Příbram

10. Zřizovací listina pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních a zdravotních služeb Příbram

11. Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a městem Příbram

12. Žádost Cykloklubu Příbram, o. s., o poskytnutí bezúročné zápůjčky

13. Žádost Volejbalového klubu Příbram, o. s., o poskytnutí bezúročné zápůjčky

14. Žádost SK SPARTAK Příbram, o. s., o poskytnutí bezúročné zápůjčky

15. Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o povoleném přečerpání zůstatku na běžném účtu č. 951/14/LCD

16. Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2015

17. Informace – výsledky dotazníkového šetření „Cítíte se v Příbrami bezpečně?“

18. Různé

19. Diskuse, interpelace, závěr

Odpovědět

*