Dotazníkový průzkum MHD Příbram 2017

Město Příbram připravuje novou smlouvu na provoz MHD v Příbrami na následujících 10 let podle nových zákonných podmínek. Z toho důvodu bude proveden projekt optimalizace. Cílem projektu je najít nejlepší model MHD v Příbrami pro občany. Ten by pak byl podkladem pro soutěž na provozovatele MHD v následujícím období. Rádi by proto znali názor veřejnosti – jako nástroj zvolili dotazník.

Smyslem tohoto dotazníku je zjistit vybrané informace o způsobu dopravy občanů města. Tyto informace budou jedním z podkladů pro zpracování výše uvedeného projektu.

Dotazníkový průzkum je anonymní, jeho výstupy budou jednorázově zpracovány a nebudou dále uchovávány.

Dotazník můžete od 6. 10. 2017 vyplnit online zde: http://pribram.eu/dotaznikovy-pruzkum-mhd-pribram-2017.html

Zdroj: red., autor: Pavlína Svobodová

Odpovědět

*