FOTOGALERIE: Těžce handicapovaní se v Příbrami dočkali, Alka otevřela nové prostory

Hlavním cílem obecně prospěšné společnosti ALKA je od počátku otevření denního stacionáře pro postižené osoby. Tento cíl byl již naplněn v roce 2011, kdy bylo zahájeno poskytování této služby. Bohužel však nebylo možné uspokojit všechny zájemce – těžce postižení klienti nemohli být v původním stacionáři umístě umístěni, protože vyžadují zcela jiný režim, než většina dosavadních klientů. V loňském roce se podařilo díky intenzivní snaze získat potřebné informace a od podzimu 2014 probíhala rekonstrukce prostor pro stacionář. Od podzimu probíhala taktéž příprava pracovníků v sociálních službách, kteří byli vyškoleni v řadě metod a přístupů důležitých pro zajištění profesionální péče o klienty. Stacionář se nachází ve zdabořském areálu nemocnice Příbram, v budově C v 1.patře, kde Alka poskytuje Sociální rehabilitaci Therasuit. Své nové klienty zaměstnanci Alky přivítali počátkem února 2015.

CSC_0041

„Jsme velmi rádi, že se po několika letech čekání podařilo uspokojit i žadatele o stacionář z řad těžce postižených klientů. V zrekonstruovaných prostorách je kromě veškerého zázemí potřebného pro provoz sociálních služeb v tuto chvíli připravena také speciální konzultační místnost, díky které budeme moci začít realizovat projekt zaměřený tentokrát na rodiče dlouhodobě pečující o své postižené děti,“ říká ředitelka Mgr. Šárka Hájková a dodává: „Ovšem tímto určitě nekončíme, máme další plány, které chceme zrealizovat.“

Finanční prostředky Alka získává delší dobu. V loňském roce uspořádala benefiční akci, na kterou přispělo mnoho firem včetně účinkujících bez nároku na honorář. Hlavně díky nadacím, institucím, firmám, sponzorům, kteří přispěli nejen finančně, ale i věcnými dary, byla rekonstrukce zrealizována. Hlavním donorem byl nadační fond AVAST.

Šance na přijetí nových klientů je vysoká

Pokud by občané Příbramska měli zájem o využívání služeb Alky, mají zcela jistě možnost. „Šance na přijetí dalších klientů je určitě vysoká, není problém se přijít do Alky domluvit a my se budeme snažit maximálně vyhovět. Myslím, že do dvou, třech týdnů by pak nástup nového klienta mohl být reálný,“ přiblížila situaci ředitelka.

Alce můžete pomoci několika způsoby

Jistě je zde i možnost Alce v její činnosti pomoci. „Určitě všechny rádi uvítáme, každá pomocná ruka je dobrá. Já bych při této příležitosti chtěla všem takovým lidem, kteří zde pracují a pomáhají velmi poděkovat. A nejenom jim, velký dík patří i sponzorům a všem podporovatelům, bez kterých by to v dnešní době určitě nešlo,“ uzavřela ředitelka Alky Mgr. Hájková.

Zdroj: red, foto: red

Odpovědět

*