Hidžáb na školách – ano nebo ne?

V poslední době se hodně diskutuje otázka náboženské svobody v konfrontaci s dalšími hodnotami evropské společnosti. Velkou pozornost tak logicky získalo i stanovisko veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové, které na základě jednoho sporného případu v Praze rozhodla, že nošení pokrývek hlavy z náboženských důvodů nelze v rámci škol nijak omezovat. Na základě postoje Šabatové zaujalo stanovisko i Ministerstvo školství a nyní se o možnosti pokrývek hlavy z náboženských důvodů začíná hovořit i na jednotlivých školách. Ani Příbram není výjimkou.

hidžáb

Šabatová jde ještě dál

Veřejná ochránkyně práv svůj názor opírá zejména o dokumenty mezinárodního a českého ústavního práva. Ve svém stanovisku jde však ještě dál. Nejenže podle ní nelze jakkoliv omezit pokrývku hlavy, povolit je nutné i další projevy náboženství. V Deklaraci, na kterou se Šabatová odvolává je přímo napsáno, že projevem náboženství je možnost „vytvářet, získávat a používat v odpovídajícím množství nezbytné předměty a materiály, vyžadované rituálem nebo zvyklostmi náboženství nebo víry.“ Podle logiky veřejné ochránkyně jsou toto vše tzv. externí projevy náboženství, které musí společnost respektovat, včetně školního prostředí.

Ministerstvo souhlasí

K tématu se skrze tzv. Sdělení vyjádřilo také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Potvrzuje v něm stanovisko Šabatové. Podle ministerstva škola nesmí cíleně omezovat možnost nošení náboženských symbolů – například pokrývek hlavy – jelikož tím by došlo k omezení náboženských svobod. Důvodem k zákazu pokrývek nemůže být podle ministerstva vůbec nic, tedy ani etika, nevhodnost, společenské či kulturní normy, apod.

Situace v Příbrami

Většina škol má ve svých vnitřních dokumentech, zejména ve školním řádu, zakotveno, že žáci musí dodržovat pravidla společenského chování, musí se přezouvat a mimo jiné nesmí mít pokrývku hlavy. Výjimku zpravidla tvoří zdravotní důvody. Změny ve školních řádech musí vždy schválit pedagogická rada i školská rada. A právě k úpravě školního řádu přistoupila již ZŠ pod Svatou Horou Příbram, když v rámci školního řádu povolila nošení pokrývek hlavy z náboženských důvodů. Odvolává se přitom na stanovisko veřejné ochránkyně práv a zejména na stanovisko MŠMT, které považuje za závazné.

Jiného názoru je například ZŠ Bratří Čapků, kde k úpravě školního řádu nevidí důvod, byť samozřejmě příslušné stanovisko MŠMT znají a vzali na vědomí. Žádná úprava se ale do školního řádu nechystá, všichni budou i nadále respektovat zákony a pravidla, která platí. Není například problém umožnit v jednotlivých případech například uvolnění z plavání. Podle ředitelky stačí k dohodě v individuálních případech zdravý rozum a slušné jednání.

Hidžáb, burka, nikáb, čádor

Hidžáb je muslimský šátek, kterým si žena zahaluje vlasy, krk a poprsí. Burka je oproti tomu oděv zakrývající celé tělo. Nikábem se rozumí závoj zakrývající obličej mimo očí. Existuje také čádor, což je dlouhý, splývající oděv tmavé barvy, zakrývající celé tělo kromě tváře.

O nošení pokrývek hlavy z náboženských důvodů na školách můžete diskutovat nejen pod článkem, ale i na našem facebooku. Váš názor nás zajímá.

Zdroj: red, foto: lidovky.cz

Odpovědět

*