Hornické muzeum přichystalo i na letošek tradiční masopust, jaký bude jeho program?

Na mnoha místech se konají již v těchto dnech masopusty a jedny největších oslav se uskuteční i v režii Hornického muzea Příbram v sobotu 21. 2. 2015. Pořádání masopustu patří symbolicky k prvním vlaštovkám blížícího se jara a je zároveň předzvěstí zahájení nadcházející turistické sezony. 

masopust

Konání této lidové zábavy v Hornickém muzeu Příbram, letos již po 13., navazuje na dávné tradice zdejšího regionu. Ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů z Bohutína, který oslavy organizuje nepřetržitě již 89 let, je na letošek připraven masopustní průvod s rejem masek, žertovnými scénkami a hudebním doprovodem. Koná se v areálu Ševčinského dolu v Příbrami – Březových Horách od 10 hodin a odpoledne od 14 hodin ve Skanzenu Vysoký Chlumec.

Ředitel muzea přivítá průvod u Ševčínského dolu

Masopustní průvod, tvořený asi padesáti kostýmovanými postavami a vedený brdským duchem Fabiánem, dorazí do muzea z nedaleké hornické obce Bohutín. V 10 hodin se průvod za doprovodu kapely zastaví před bránou do nádvoří Ševčinského dolu, kde jej přivítá ředitel Hornického muzea Příbram.

Průvod prostřednictvím postavy Kecala požádá ředitele o možnost vstupu a provozování masopustních taškařic, které se pak plně rozbují na prostranství mezi šachetní budovou a strojovnou Ševčinského dolu. Na programu budou žertovné scénky spjaté s regionem a tematikou hornictví.

Obdobný program se stejnými aktéry se přesune do Vysokého Chlumce u Sedlčan, kde začne v areálu Skanzenu ve 14 hodin. Poté se průvod vydá do městyse, kde bude vesele zakončen v hospodářském dvoře na návsi. Zde je program připravován ve spolupráci s městysem Vysoký Chlumec.

Vstupné je symbolická 1 koruna

Vstupné na tuto akci bude symbolická 1 koruna. Na všechny návštěvníky se těší pořadatelé z Hornického muzea Příbram a Sboru dobrovolných hasičů z Bohutína.

Zdroj: Josef Velfl, foto: red

Odpovědět

*