Jak to bude s odpuštěním penále se ještě neví

Městský úřad (3)Stejně jako v prosinci byl také na únorovém jednání městského zastupitelstva stažen z jednání materiál, který obsahoval návrh na odpis dlužných poplatků z prodlení u nájemníků bytů a nebytových prostor, kteří uhradili dlužnou částku na nájmu a službách. Materiál navazuje na vyhlášení takzvaných penálových prázdnin, které vyhlásilo minulé zastupitelstvo v červnu a které probíhaly od 15. července do 15. září 2014.

Existují nejasnosti

I přesto, že rada města oba materiály doporučila ke schválení, byly nakonec na návrh starosty města z pořadu jednání staženy. Důvodem jsou údajně nejasnosti, kdo má na odpis nárok a kdo nikoliv. Rada města se bude jednotlivými případy ještě zabývat. Otázkou například je, jak postupovat v případě osob, které zaplatili dluh těsně před vyhlášením penálových prázdnin.

Jde o téměř 6 milionů korun

V rámci vyhlášených „penálových prázdnin“ splatilo svůj dluh na nájmu bytu necelých dvacet osob, přičemž inkaso takto získaných prostředků činilo téměř 200 tisíc korun. Odpuštěné penále by mělo činit asi milion korun. Svoje závazky splatila také pětice podnikatelů za pronajaté nebytové prostory. V tomto případě město obdrželo více než čtvrt milionu korun a odpustit na penále by mělo zhruba 1 900 000 korun.

Další dva a tři čtvrtě milionu korun by se dle návrhu mělo odpouštět většinou bývalým nájemníkům městských bytů, u kterých byl k 15. září evidován dlužný poplatek z prodlení.  Kromě dvou případů se jedná o nájemníky, kteří byli z městských bytů vyklizení, popřípadě se sami z bytu odstěhovali. Odpuštěno penále by v těchto případech mělo být dalším 18 osobám.

Zdroj: red.

Odpovědět

*