Kam po maturitě? I v Příbrami si lze vybrat

spspPomalu ale jistě se blíží termíny písemných maturitních testů a prací. A jen o trochu dále za dveřmi jsou ústní zkoušky z dospělosti. Únor je ovšem zároveň nejaktuálnějším termínem pro podání přihlášek na vysoké školy. Tradičním datem, kdy je možné ještě přihlášku podat je poslední únorový den. Zejména školy s technickým zaměřením nebo třeba vyšší odborné školy vám umožní podat přihlášku i v pozdějším termínu. Určitě si ale termín svých vybraných škol pečlivě pohlídejte, jeho zmeškání vám nikdo nepromine.

Vyšší odborná škola jako alternativa

Velmi často se vyšší odborné školy formují při středních školách a jsou pro mnoho maturantů logickou cestou – zůstanou ve stejném městě, ve stejné budově, často v přímo navazujícím oboru a se známými vyučujícími. Obor Finanční a ekonomické poradenství nabízí Vyšší odborná škola při Obchodní akademii. Jedná se o denní studium, do kterého škola hodlá přijmou až 50 studentů. Škola však svým studentům vychází vstříc i pomocí individuálních studijních plánů. Školné činí 1 500 korun za semestr, za tři roky studia tak zaplatíte 9 000 korun. Základem oboru je účetnictví a ekonomika, právo, výpočetní technika a dva cizí jazyky.

Dva obory s titulem diplomovaný specialista nabízí také Vyšší odborná škola zdravotnická. Škola plánuje v rámci přijímacího řízení utvořit u obou oborů jednu až dvě studijní skupiny a přihlášky přijímá až do konce května. Vybrat si můžete mezi oborem Diplomovaná všeobecná sestra či Diplomovaný zdravotnický záchranář. U oboru zdravotnický záchranář se uchazeči a uchazečky musí připravit nejen na přijímací pohovor, ale též 100 metrů plavání na čas a tzv. Cooperův test vytrvalosti. Školné je dle příslušné vyhlášky stejné jako v předchozím případě, tedy 3 000 korun za rok. Oba obory jsou denní a studující se tři roky. V učebních plánech programů nechybí cizí jazyk včetně latiny, psychologie, ošetřovatelství a mnoho dalších odborných předmětů. Velký důraz je ale kladen na odbornou praxi.

Sportovní obor na „průmyslovce“

V Příbrami lze studovat také tajemně znějící obor Řízení sportovních a tělovýchovných činností a organizací. A překvapivě jej nenabízí například zdravotnická škola, ale Vyšší odborná škola při Střední průmyslové škole. Obor je v Příbrami relativně nový, akreditován byl v červnu 2011. Absolventi jsou po ukončení tříletého studia připraveni pracovat zejména ve sportovních klubech či svazech, ve fitcentrech, ve školní i mimoškolní tělesné výchově nebo třeba v lázních a regeneračních centrech. Uplatnění tak najdou například jako sportovní referenti, asistenti trenérů, metodici volnočasových aktivit, ale též jako manažeři či obchodní nebo marketingoví specialisté. V učebním plánu nechybí dva cizí jazyky, ekonomika a management, v prvním roce studia také matematika, samozřejmostí po celé tři roky je tělesná výchova a sport nebo teorie a praxe vybraného sportu. Nechybí ani fyziologie, somatologie nebo psychologie sportu. V učebním plánu nechybí ani účetnictví či personalistika. Povinná je také poměrně rozsáhlá odborná praxe.

Několik oborů v Březnici

A jen kousek od Příbrami existuje dalších několik možností studia s titulem diplomovaný specialista. Březnická „voška“ nabízí tříletý obor denního studia s kapacitou 50 studentů s názvem Obchodování se zemědělsko-potravinářskými komoditami. Důraz je zde kladen na zbožíznalectví, intenzivní výuku výpočetní techniky a dvou cizích jazyků. Studenty čeká 22 týdnů praxe ve třech blocích a lze ji absolvovat i v zahraničí. Přijímací řízení se uskutečňuje formou pohovoru, podmínkou je samozřejmě ukončené středoškolské vzdělání a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

V denní či kombinované formě nabízí březnická škola obor Sociální práce. Studijní program připravuje absolventy pro všechny oblasti sociální práce a poskytování sociálních služeb, které si kladou za cíl pomáhat lidem při hledání řešení jejich problémů a udržovat nebo zlepšovat jejich sociální postavení a vyhlídky ve společnosti.

Absolvent je schopen samostatně řešit různé problémy klientů, mobilizovat a zdokonalovat schopnosti klienta svobodně a samostatně se pohybovat ve společnosti, bránit sociálně slabší jednotlivce a skupiny, a tím přispívat k sociálnímu smíru ve společnosti. Je připraven samostatně zajišťovat výkon specializovaných agend v péči o rodinu, děti a mládež, staré, zdravotně postižené a společensky nepřizpůsobivé občany, provádět odborné práce při sociální rehabilitaci a resocializaci klientů, provádět individuální i skupinovou sociální práci a realizovat sociální opatření.

Absolutorium oboru se skládá z obhajoby diplomové práce, zkoušky z cizího jazyka a zkoušky z odborných předmětů: práva, psychologie a metod sociální práce. Systém výuky i klasifikace vychází z vysokoškolského systému přednášek, seminářů, zápočtů, zkoušek a kreditního hodnocení jednotlivých předmětů a dalších aktivit.

VŠERS a VŠZSP

Od roku 2004 působí v Příbrami také jedna ze soukromých vysokých škol. Vysoká škola evropských a regionálních studií vznikla v roce 2001 jako škola českobudějovická. V Příbrami má svoji pobočku v Dlouhé ulici. Škola vypsala celkem čtyři termíny přijímání přihlášek a přijímací pohovory budou probíhat od dubna do září. Škola nabízí dva bakalářské obory – Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě  a Management a marketing služeb.

Studenti mají možnost absolvovat vzdělávací programy v prezenční či kombinované formě. V druhém případě probíhají konzultace v pátek odpoledne a v sobotu. Cena studia je 21 420 korun za semestr. Po vystudování oboru Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě najdete uplatnění u bezpečnostních složek, hasičů, celní správy nebo v rámci státní správy a místní samosprávy. Obor Management a marketing služeb z vás učiní odborníka pro práci v cestovní či realitní kanceláři, uplatníte se také ve firmách na prodejních či propagačních odděleních nebo jako finanční poradce.

Bratislavská škola v Příbrami

Od akademického roku 2006/2007 je v Příbrami zřízena pobočka Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžběty. Až do října roku 2011 sídlilo detašované pracoviště v budově SZŠ a VOŠ zdravotnické, poté se ale přestěhovalo do historické budovy bývalého rektorátu Vysoké školy báňské – Jiráskovy sady č.p. 240.

V Příbrami škola nabízí dva bakalářské obory. Externě je zde možno studovat ošetřovatelství. Vzdělávací program tvoří ošetřovatelské, medicínské, behaviorální a manažerské poznatky navazující na teoretické vědomosti a praktické dovednosti získané v předchozím středoškolském studiu a v ošetřovatelské praxi. Podmínkou studia je mimo jiné výkon zdravotnického povolání v době nástupu ke studiu a po celou dobu studia. Druhým oborem je sociální práce, kterou lze studovat nejen externě, ale také v rámci denního studia. Studium je zaměřené na profesní přípravu pro oblast sociální práce včetně veřejné správy.

Jelikož je jedná o soukromou školu, musíte počítat s poplatky v rámci studia. Například poplatek za přijímací řízení je ve výši 50 eur, což je o něco více, než bývá zvykem na veřejných školách. V případě, že u přijímacího řízení uspějete a zapíšete se ke studiu, musíte počítat s dalšími 90 eury (téměř 2 500 Kč) jako zápisné. Klasické školné vás poté vyjde v externí formě studia na 208 eur (cca 5 700 Kč) za první semestr a 260 eur (cca 7 200 Kč) za  každý další semestr. V případě denní formy je školné ještě o něco vyšší – v prvním semestru činí 232 eur (cca 6 400 Kč), v dalších semestrech vyjde na 290 eur  (cca 8 000 Kč). Když se dostanete až k závěrečné bakalářské zkoušce zaplatíte navíc ještě poplatek za její konání ve výši 180 eur (cca 5 000 Kč).

Zdroj: red., foto: www.spspb.cz

 

Odpovědět

*