Kovohutě Příbram investují do ekologie – nový filtr šachtové pece

logokovoSpolečnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. od počátku srpna 2016 postupně spouští novou filtraci plynů ze šachtové pece, která je hlavním výrobním zařízením divize Recyklace i celé firmy a ekologicky zpracovává olověné odpady (zejména autobaterie) a vyrábí z nich surové olovo.

Podnik do nového filtru ŠP investuje 35 milionů Kč. Filtr přispěje k lepšímu pracovnímu prostředí pro hutníky i ostatní zaměstnance a větší ochraně životního prostředí v okolí firmy a v regionu.

Nový filtr nahrazuje staré filtrační zařízení Intenziv z roku 1997, které již bylo dlouhým provozem amortizováno. Součástí rekonstrukce je i nová dohořívací komora plynů a zařízení na suché odsíření plynů, které v předstihu zajistí další snížení emisí oxidů síry na nově připravované tvrdší emisní limity. Kvalitnější filtrační tkanina by rovněž měla zajistit plnění nových limitů pro emise olova zpřísněných až o 80 %.

Firma se opakovaně věnuje snižování obsahu olova v krvi (plumbemie) zaměstnanců, zlepšování pracovního prostředí včetně tzv. hygienických bodů, využívání nejúčinnějších osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) zaměstnanců Kovohutí i externích pracovníků a ochraně zdraví všeobecně včetně doplňkového programu „Systémová podpora zdraví“, který rozšiřuje pro zaměstnance běžnou zdravotní péči o další lékařské činnosti a benefity.

Společnost opakovaně získává od roku 2000 ocenění Bezpečný podnik, které vychází z osvědčených přístupů průmyslově vyspělých států. Úroveň systému managementu bezpečnosti práce ve společnosti potvrzuje také certifikace OHSASosvědčení Podnik podporující zdraví od roku 2007 vč. roku letošního. Vedle tradičních ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004 má firma celoevropsky uznávaný certifikát „Odborný podnik pro nakládání s odpady“ (dle norem Entsorgungsfachbetrieb), který Kovohutě získaly jako první v České republice již v roce 2003.

Kovohutě si letos připomínají 230 let existence (1786-2016) a také 705 let hutnictví stříbra a olova na Příbramsku (1311-2016).

Zdroj: red.

Odpovědět

*