Máte Všeobecnou zdravotní pojišťovnu? Víte na jaké příspěvky máte nárok?

Máte Všeobecnou zdravotní pojišťovnu? Rádi byste se dozvěděli, jaké výhody připravené pojišťovnou byste mohli využít právě Vy? Přinášíme Vám kompletní přehled poskytovaných finančních příspěvků pro dospělého pojištěnce VZP.

VZP

Dospělí mohou získat až 2 500 Kč za rok na některou z vybraných absolvovaných aktivit:

Prevence kardiovaskulární onemocnění – až 500 Kč

– Pohybové aktivity – kurzy s vyškoleným instruktorem pohybových aktivit s akreditací MŠMT v  délce trvání min. tří kalendářních měsíců a také nordic walking, běh, aerobní pohybové aktivity, pilates, Fitball & Overball, kalenetika, H.E.A.T. program, flowin, plavání, tenis, badminton, squash a veslování

– Snížení nadváhy a obezity – příspěvek bude poskytnut na základě platebního dokladu o úhradě léčby v péči obezitologa nebo nutričního odborníka a potvrzení ošetřujícího lékaře o úspěšnosti léčby obezity

– Odvykání kouření – příspěvek je poskytován na odvykací kúru, na nákup léčivých přípravků zakoupených v době léčby v ordinacích vyškolených lékařů. Příspěvek je poskytnut na základě platebního dokladu a potvrzení lékaře o úspěšnosti léčby.

Diabetes – až 500 Kč

– Pohybové aktivity – příspěvek je poskytnut na náklady, které pojištěnec s dg. diabetu vynaloží na lékařem doporučenou pohybovou aktivity

– Snížení nadváhy a obezity – příspěvek je poskytnut na náklady, které pojištěnec s dg. diabetu vynaloží na indikované sestavení jídelníčku

– Dezinfekce pro diabetiky – lékárnou vydané dezinfekční prostředky, náplasti Neuropad

Duševní zdraví – až 500 Kč

– Preventivní vyšetření paměti v rámci prevence Alzheimerovy choroby – příspěvek je poskytnut klientům ve věku 65+

nebo

– Preventivní vyšetření v rámci projektů „Dny paměti“

Prevence onkologická onemocnění  – až 500 Kč

– Prevence onemocnění prostaty

– Vyšetření dermatoskopem

Další příspěvky:

Očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění – až 500 Kč

např. očkování proti chřipce, žloutence, tetanu, klíšťové encefalitidě, meningitidě, rotavirovým infekcím, pneumokokovým nákazám, apod.

Žádost o vyplacení příspěvku musí být podána nejpozději do 30. 11. daného kalendářního roku.

Plné znění podmínek čerpání příspěvků na preventivní programy VZP ČR hrazené z fondu prevence najdete www.vzp.cz.

Doklady o zaplacení nesmí být starší než 3 měsíce od data vystavení.

Čerpání příspěvků může být ukončeno i před koncem kalendářního roku po vyčerpání stanoveného finančního limitu.

Zdroj: red, foto: red

Odpovědět

*