Město chystá další kolo zápůjček z FOM

Rada města na svém jednání na začátku března doporučila zastupitelstvu vyhlásit v roce 2015 výběrové řízení na poskytování zápůjček z tzv. fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram). Pokud tento návrh zastupitelé podpoří, výběrové řízení by mělo proběhnout 15. dubna 2015 s tím, že lhůta na podávání žádostí by byla do 10. dubna 2015.

Městský úřad (3)

„Město Příbram má trvalý zájem o zlepšení vzhledu města, jeho životního prostředí a o modernizaci bytového fondu na svém území. Proto jsou již devatenáctým rokem poskytovány zvýhodněné zápůjčky z fondu FOM vlastníkům bytů a obytných budov na území města,“ uvedl starosta města Příbrami Jindřich Vařeka (ANO) a dodává, že město v souvislosti s vyhlášením nového výběrového řízení vyhodnocuje hospodaření fondu i dosažených věcných efektů za předchozí rok.

„V roce 2014 bylo uzavřeno celkem 7 nových smluv o zápůjčce v celkovém objemu 629.456,00 Kč,“ uvedl v této věci radní Václav Dvořák (ANO) a dodává, že platební morálka vydlužitelů je výborná. „Žádný z žadatelů není s placením svých závazků vůči městu v prodlení,“ dodal Václav Dvořák.

Zastupitelstvo města Příbrami poskytuje tyto výhodné, nízkoúročené zápůjčky z Fondu oprav a modernizace vlastníkům obytných domů nebo bytů, které se nacházejí na území města Příbram, obvykle dvakrát do roka. Poskytování zápůjček (například na obnovu střechy rodinného domu staršího 10 let, zřízení ekologického topení a ohřevu vody, na úpravu fasády domu, rekonstrukce balkónů či výměny oken a dveří) upravuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2014.

Zdroj: Město Příbram, foto: red

Odpovědět

*