Město Příbram hostilo partnery z Hoornu

nG8tGSPzvNK55KZgKUyOvlrS5Fv46SILS5xk8b5jaxlOSTku29Xp35qJ3JOmFegfg6H0q40Město Příbram se v září 2014 stalo úspěšným žadatelem o grant v rámci programu Erasmus+ a zapojilo se do mezinárodního projektu s názvem „Zvyky a tradice v Evropě jako vzdělávací koncept v předškolním a školním vzdělávání“. Do tohoto projektu je zapojeno celkem pět příbramských mateřských škol a dvě základní školy, jejichž zřizovatelem je právě Město Příbram. Dalším partnerem projektu na české straně je Vzdělávací institut Středočeského kraje. Zahraničním partnerem je holandské město Hoorn a jeho tři vzdělávací instituce. Cílem projektu je podpořit mezinárodní spolupráci v evropských regionech, prezentace evropských tradicí a zvyků a rozvoj pedagogických kompetencí zapojených učitelů.

První projektové setkání se uskutečnilo v Příbrami v termínu od 25. 4. do 28. 4. 2015. Při tomto setkání byl projekt slavnostně zahájen starostou města panem Vařekou, partneři dále navštívili Mateřskou školu Klubíčko a Waldorfskou školu v Příbrami a diskutovali o shodách a rozdílech vzdělávacích systémů v ČR a Nizozemí a měli možnost porovnat jak materiální vybavenost, tak metodické postupy při výuce. První setkání bylo velmi přínosné a jeho neformální a přátelský průběh naznačuje, že budoucí spolupráce bude úspěšná. Čeští partneři se vydají na druhé projektové setkání do Hoornu koncem dubna a budou recipročně poznávat vzdělávací instituce v Holandsku. Během projektu bude uskutečněno celkem 60 mobilit na české i holandské straně.

Zdroj: red, foto: red

Odpovědět

*