Městská policie se společně s Dopravním úřadem v uplynulém měsíci zaměřila na kontrolu řidičů „taxislužby“


taxiV uplynulém měsíci se Městská policie Příbram společně s pracovníky Dopravního úřadu MěÚ Příbram zaměřili ve večerních hodinách na kontroly vozidel taxislužby na území našeho města.

Provedené kontroly byly zaměřeny na zjištění, zda řidiči taxislužby splňují všechny zákonné podmínky k jejímu provozu a dále, zda mají veškerou platnou a povinnou dokumentaci. U některých kontrolovaných vozidel byly zjištěny vážné nedostatky a z tohoto důvodu bude s provozovateli těchto vozidel taxislužby v nejbližších dnech zahájeno správní řízení, ve kterém hrozí pokuta až do výše 500.000,- Kč.

Nejzávažnějším pochybením ze strany provozovatelů bylo zjištění, že nemají řádně homologovaný taxametr. Těchto kontrol se účastnila v rámci součinnosti i Policie ČR. Na základě zjištěných nedostatků budou tyto kontroly i nadále pokračovat.

Zdroj: red., autor: Pavlína Svobodová

Odpovědět

*