Na den přesně: V roce 2004 Česko vstoupilo do EU

EUPřesně 1. května se Česká republika stala novým členským státem Evropské unie. Završila tak dlouholeté období utužování vztahů s Evropskými společenstvími, které začalo sektorovým obchodním ujednáním a postupně se rozšiřovalo směrem k užší obchodní a politické spolupráci.

Rozvíjení těsnějších styků s EU ve všech oblastech se stalo charakteristické především pro samostatnou Českou republiku, která učinila vstup do EU jednou ze svých hlavních zahraničněpolitických priorit a svůj cíl v roce 2004 plně realizovala.

V současné době se začíná mluvit o možném odchodu naší země z tohoto společenství.

Zdroj: red., autor: Antonín Schejbal

Odpovědět

*