Odsouzení od března pracují na Nováku

V sobotu 10. června se odsouzení, kteří pracují na revitalizaci a rekonstrukci areálu Nového rybníka, byli podívat s vychovatelem v rámci tzv. extramulární aktivity, tedy aktivity mimo areál věznice, na průběh sportovního dne pořádaného městem Příbram. Této kulturní akce se zúčastnil i ředitel Věznice Příbram plk. Mgr. Jiří Purkart, který tak měl příležitost vyslechnout za přítomnosti odsouzených slova chvály za jejich práci přímo od starosty města Příbrami Ing. Jindřicha Vařeky.

V rámci zaměstnávání odsouzených Věznice Příbram navázala spolupráci s městem Příbram právě na obnově areálu přírodního koupaliště. Odsouzení začali pracovat na revitalizaci 15. března 2017, během této doby se podíleli na opravě hráze, instalaci bednění, opravě ostrůvku uprostřed rybníka, na vzniku dětského vodního hřiště včetně pláže s pozvolným přístupem do vody, úpravě podkladů cest a mnohých dalších pracích, které úzce souvisejí se současnou podobou Nového rybníka a jeho okolí.

„Jsem moc rád, že se nám spolupráci s vězeňskou službou podařilo navázat. Co se současného stavu areálu týče, musím uznat, že nebýt pomoci odsouzených, nemohli bychom opravy hrází a některé další práce do konání Dne sportu stihnout,“ uvedl starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

Zdroj: red., autor: Pavlína Svobodová

Odpovědět

*