Otevření mateřské školy Butterfly

child-1864718_1280Dne 1. září 2017 bude zahájen provoz první soukromé mateřské školy s rozšířenou výukou anglického jazyka v Příbrami. Škola bude zřízena v prostorách centra Amavet, z. s. (v budově Q-Klubu). V této chvíli probíhá rekonstrukce prostor tak, aby vyhovovaly podmínkám provozu mateřské školy.

Nabízí vyvážený program pro děti od 2 let. K obecně známému vzdělávacímu programu tradiční mateřské školy nabízí navíc výuku v anglickém jazyce. V průběhu dne je dítě v kontaktu jak s českým, tak s anglickým jazykem. Výuka angličtiny bude zajišťována certifikovaným učitelem. Jedním z cílů školy není perfektní ovládnutí cizího jazyka, ale vytvoření pozitivního vztahu k angličtině, odstranění pocitu cizosti a nejistoty u dětí.

Veškeré informace včetně termínu zápisu naleznete na webových stránkách www.msbutterfly.cz

Zdroj: red.

Odpovědět

*