Potřebujete rekonstruovat střechu, topení, nebo vyměnit okna? Město nabízí půjčku z Fondu oprav!

Panelák_bytyZastupitelstvo města Příbrami nedávno schválilo vyhlášení dalšího kola výběrového řízení na poskytování zápůjček z tzv. Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram. Výběrové řízení proběhne 25. května 2016, lhůta na podávání žádostí je stanovena do dne 20. května 2016. Žádosti se přijímají na předepsaných tiskopisech a celou záležitost mohou občané vyřídit na městském úřadu, Tyršova 108 – hlavní budova, 2. patro, č. dveří 29.

Zastupitelstvo města Příbrami poskytuje tyto výhodné, nízkoúročené zápůjčky z Fondu oprav a modernizace vlastníkům obytných domů nebo bytů, které se nacházejí na území města Příbram, obvykle dvakrát do roka. Poskytování zápůjček (například na obnovu střechy rodinného domu staršího 10 let, zřízení ekologického topení a ohřevu vody, na úpravu fasády domu, rekonstrukce balkónů či výměny oken a dveří) upravuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2014. 

Žádosti se podávají na formuláři, který je k dispozici na Městském úřadu Příbram, odboru ekonomickém, a na webových stránkách města Příbram zde

Zdroj: red., autor: Pavlína Svobodová

Odpovědět

*