Přednáška o Baltistánu zaujala žáky gymnázia i nás v redakci Příbram žije


VernisazVýznamná československá horolezkyně Dina Štěrbová, první žena na vrcholu osmitisícové Čo Oju a spoluzakladatelka občanského sdružení Czech Hospital spolu s Víťou Dokoupilem, druhým členem o. s., navštívila  4. února 2015 v Příbrami Základní školu Školní a Gymnázium pod Svatou Horou.

Na základní škole si Dina v rámci družinové aktivity paní Jany Kabátové hodinu povídala s dětmi o své horolezecké minulosti a charitativní přítomnosti – děti zaujatě naslouchaly a závěrem Dinu překvapily obrázky, které jí namalovaly.

Na Gymnáziu pod Svatou Horou pak zahájila výstavu fotografií z Baltistánu a vysvětlila, co je spolu s Víťou vedlo k založení sdružení.

„V době po ničivém zemětřesení v roce 2005 v Baltistánu hledalo jedno české sdružení někoho, kdo má s pobytem v Pákistánu dostatek zkušeností k tomu, aby bezpečně dopravil materiál a následně dohlédl na montáž malé nemocnice v Arandu. Ačkoliv cílem naší mise tedy bylo ,pouzeۥ  toto,  rozhodli jsme se pokračovat v Arandu při poskytování a rozvíjení zdravotní pomoci dál, protože jinak by celá akce ztratila svůj zamýšlený smysl a nesplnila by svoji funkci. To je totiž slabým místem většiny humanitárních projektů – vybere se od sponzorů mnoho peněz, projekt se uvede do života, ale další zodpovědnost za to, co se bude dít dál už není…

Nebýt dvou Čechů, nemocnice se nedokončí

Nemohli jsme to tak nechat, na jedné straně nás vázala zodpovědnost vůči těm, kteří se několikamilionovou částkou na stavbě nemocnice podíleli, tedy lidem v České republice, na druhé straně pak stála zodpovědnost vůči lidem v Arandu, kteří si s nemocnicí vůbec nemohli sami poradit – nebyl tam nikdo, kdo by její provoz zodpovědně převzal, bylo jasné, že když nepomůžeme my dva, do roka tam budou nastěhovaní jaci a celý projekt pozbude smyslu. A tak od té doby zásobujeme nemocnici léky na celý další rok, pomáháme s dalšími činnostmi, které jsou ke zlepšení života v oblasti nezbytné a podporujeme činnost místní školy a stavbu internátu pro spádovou oblast, aby alespoň některé děti mohly dostat šanci na získání středoškolského vzdělání a pomalu v rámci udržitelnosti a samostatnosti, dokázaly zodpovědně převzít naše povinnosti v nemocnici v čase budoucím.“

Beseda byla úspěšná

Povídání Diny bylo doplněno časosběrnou videoprojekcí z Baltistánu, beseda se těšila velikému úspěchu, bylo zodpovězeno mnoho dotazů a kdyby nenavazoval další program, jistě by návštěvníci čas strávený s Dinou ještě rádi nastavili.

Po besedě odehrálo Malé svatohorské divadélko své představení Krásné oči, ohyzdné obrazy. Herci byli opět skvělí. Zasloužený potlesk a pochvala od diváků jistě rozptýlila jejich obavy, zda i tentokrát byli dost dobří. Byli!

Veliké díky patří panu řediteli Mgr. Pavlu Sedláčkovi, že se jako jeden z mála nebojí podporovat zahraniční projekt v oblasti, která je v této době většinově přijímána jako nesympatická a málo bezpečná, panu učiteli Tomáši Bílkovi za ohromné množství energie, které zcela nezištně opět věnoval přípravě celé akce, těm zastupitelům města Příbrami, kteří na jednotlivě rozeslané pozvánky dokázali odpovědět nebo si je v rámci předložených materiálů při zastupitelstvu alespoň přečíst.

Návštěvníci přispívali

Taktéž patří dík všem návštěvníkům za jejich štědré příspěvky, včetně dobrovolného vstupného, které bude celé zasláno na transparentní účet Czech Hospital o. s. Vybráno bylo 5 144,– Kč.

V neposlední řadě chci poděkovat studentům Gymnázia pod Svatou Horou za pomoc a perfektní servis po dobu celé akce a médiím za spolupráci.

Fotografie budou ve vestibulu gymnázia ke zhlédnutí celý únor, široká veřejnost je tímto srdečně zvána.

Petra Michvocíková

Czech Hospital o. s.

Zdroj: red., foto: Veronika Sobotková

Odpovědět

*