Předvánoční návštěva z Hoornu

img_20161216_151102Ve dnech 14. až 17. 12. 2016 se uskutečnila další návštěva kolegů z Hoornu. Ve čtvrtek se skupina převážně pedagogů z různých institucí rozdělila na tři skupinky a ty navštívily české školy a školky dle jejich zájmu, konkrétně mateřskou školu Perníková chaloupka, Waldorfskou školu a Základní školu pod Svatou Horou.

Ve školách pozorovali výuku, hospitovali v různých hodinách a zúčastnili se aktivit zaměřených na vánoční tradice a zvyky. Na Základní škole pod Svatou Horou se jeden holandský učitel dokonce sám ujal výuky tělesné výchovy a žákům páté třídy se nabídla jedinečná příležitost procvičit si při tělocviku vedle sportu i angličtinu. Odpoledne navštívili hosté vánoční besídku v Mateřské škole Bratří Čapků a zhlédli krásné vystoupení dětí, které pro své rodiče a prarodiče nacvičily vánoční básničky a písničky.

V pátek proběhl v Mateřské škole Klubíčko workshop artefiletiky, kterého se zúčastnili kromě holandských partnerů i učitelé z ostatních škol zapojených do projektu. Tématem workshopu opět byly zimní aktivity. Jelikož celý projekt je zaměřen na tradice a zvyky, navštívili jsme Čechovu stodolu v Bukové u Příbrami. Vánoční expozicí plnou obrazů a figurín nás provedl Anděl, v pekle nás přivítal živý čert a nebeskou bránou jsme prošli do nebe. Prohlídka je zaměřena na staročeské Vánoce a betlémy a doprovázena zajímavým povídáním o vánočních tradicích a zvycích. Holandští partneři byli čertem doslova vyděšeni a dlouho jsme diskutovali o této tradici. České děti jsou na ni zvyklé, pro holandské děti by takovéto setkání s čertem bylo velmi šokující.

V pátek jsme ještě stihli vítání andělů v Pražské ulici a následující kulturní program, který probíhal na náměstí T. G. M. Seznámení s českými vánočními tradicemi bylo zakončeno návštěvou adventní Prahy. Vánoční tradice v Holandsku a Česku se lehce liší, třeba tím, že vánoční stromeček a dárky přináší Ježíšek na Štědrý den. Vánoční dárky holandským dětem nosí Sinterklaas – náš Mikuláš – a to již v listopadu a prosinci, na Štědrý den se rodina pouze sejde na společný oběd. Všechny postřehy, shody a rozdíly ve zvycích a tradicích v Holandsku a Česku budou popsány v knize, která je hlavním výstupem projektu. Věříme, že to bude opravdu zajímavé počtení.

Zdroj: red.

Odpovědět

*