PŘEHLEDNĚ: Návrh rozpočtu města na rok 2015

Návrh rozpočtu města Příbram na rok 2015:

Celkové příjmy jsou rozpočtovány v částce 632.659.859,17 Kč a tvoří je:

– daňové příjmy 410.388.000,00 Kč

– nedaňové příjmy 63.835.115,23 Kč

– kapitálové příjmy 500.000,00 Kč

– dotace 157.936.743,94 Kč

příjmy

Celkové výdaje rozpočtovány v částce 624.763.851,17 Kč a tvoří je:

– běžné výdaje 486.475.686,17 Kč

– kapitálové výdaje 138.288.165,00 Kč

výdaje

Financování v částce -7.896.008,00 Kč tvoří:

– splátky úvěrů -7.896.008,00 Kč

Financování

 

Zdroj: red, foto: red

Odpovědět

*