Prezentace města Příbram na veletrzích cestovního ruchu v roce 2015

Začátkem letošního roku se město Příbram zúčastnilo dvou významných akcí cestovního ruchu, které se v České republice v této oblasti konají. Jedná se o veletrhy cestovního ruchu Regiontour Brno a Holiday World Praha. „Ve dnech 15. až 18. ledna 2015 jsme se představili na veletrhu Regiontour v Brně, který je největší prezentací průmyslu cestovního ruchu se zaměřením na regiony ve střední Evropě,“ uvedl vedoucí Obecního živnostenského úřadu Ing. Ota Hauptmann s důrazem na to, že Veletrh Regiontour je nosným projektem na podporu domácího cestovního ruchu a incomingu v České republice.

PcdeHxZWjRSeOkNuAivUwBxYrl1uOxhe4ldNJoMchNecsDhvBZo2qVwTJpVonzIhRSs-rbM

Město Příbram se veletrhu účastní v samostatném stánku jako spoluvystavovatel Středočeského kraje. Po velmi dobré zkušenosti se spoluprací z minulých let se opět ve stánku města Příbrami představilo Hornické muzeum Příbram, Svatá Hora, Knihovna J. Drdy a Svazek obcí Podbrdského regionu. Velmi příjemnou pozvánkou do našeho regionu bylo vystoupení hudební skupiny Ginevra. Po celou dobu veletrhu ve stánku rozdávali zaměstnanci města a muzea propagační materiály a podávali informace o novinkách a zajímavostech z našeho regionu.

Dalším veletrhem, kterého se město Příbram na začátku roku zúčastňuje, je veletrh Holiday World v Praze. Veletrh Holiday World je jednou z nejvýznamnějších akcí svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy. Letos se konal 24. ročník, který proběhl ve dnech 19. až 22. února 2015 na holešovickém Výstavišti v Praze společně s 9. ročníkem gastronomického veletrhu Top Gastro & Hotel. Veletrh Holiday World byl tradičně rozdělen na dva dny pro odbornou veřejnost a víkendové dny patřily veřejnosti laické. Na veletrhu se Příbram opět prezentovala společně s Hornickým muzeem Příbram, Svatou Horou, Knihovnou J. Drdy a Svazkem obcí Podbrdského regionu. O zpříjemnění sobotního veletržního dne se postarala svým vystoupení hudební skupina Ginevra.

V květnu se bude Příbram prezentovat na Slovensku

Příbram se dále bude v měsíci květnu prezentovat na veletrhu Region Tour Expo v Trenčíně (15. a 16. 5. 2015) a na Mezinárodním veletrhu průmyslové turistiky v Zabrze (21. až 23.5.2015). Veletrhu v Trenčíně jsme se poprvé zúčastnili v loňském roce. Stánek Příbrami, především díky prezentaci Svaté Hory a Hornického muzea Příbram, byl na veletrhu velmi hojně navštěvovaný. Vzácným hostem v našem stánku byla paní Livie Klausová, velvyslankyně ČR, která přijala i pro letošní rok záštitu nad veletrhem.

Mezinárodního veletrhu průmyslové turistiky v Zabrze se město Příbram zúčastňuje již po čtvrté. Účast Příbrami na této akci je v Zabrze velmi vítána, vzhledem k tomu, že je město Zabrze součástí hornického regionu.

Poslední akce bude ve Freibergu

Poslední zahraniční akcí, které se Příbram v letošním roce zúčastňuje, jsou Hornické slavnosti ve Freibergu. Příbram je již mnoho let součástí těchto slavností díky pravidelné účasti příbramských horníků a hutníků v průvodu – v tzv. Hornické parádě. Příbram zde nemá klasický veletržní stánek, ale má od freiberského městského úřadu zdarma zapůjčený stánek, který je přímo na ulici, protože veškeré akce v rámci slavností probíhají pod širým nebem.

„V letošním roce se nám podařilo snížit náklady na účast na veletrzích. Na Regiontour v Brně to je především díky spolupráci se Středočeským krajem, který poskytl všem svým spoluvystavovatelům plochu zdarma. Dalším krokem ke snižování nákladů je spolupráce se stánkem Sdružení obcí Sedlčanska, se kterým se dělíme o náklady za přívod energií do expozic. Na veletrhu Holiday World jsme se prezentovali, na rozdíl od minulých let, v menší verzi výstavního stánku a tím došlo k úspoře za pronájem plochy,“ vysvětluje Ing. Ota Hauptmann s tím, že celkem se za oba veletrhy podařilo ušetřit cca 80 tis. Kč.

Zdroj: red, foto: red

Odpovědět

*