Příbramská knihovna oslaví již 115. výročí!

Jak vtěsnat 115 let „života“ příbramské knihovny do krátkého článku? To je opravdu těžké.

Poděkujeme nejprve příbramským vzdělancům a osvícencům, že  na konci 19. století spojili své síly a neustále zdůrazňovali, že je třeba umožnit četbu i „lidovým vrstvám obyvatelstva“. Poděkujeme „Slavnému obecnímu zastupitelstvu královského horního města Příbramě“, které se dne 2. prosince 1899  usneslo jednomyslně, že založí veřejnou knihovnu. Zvláštní „Komitét pro zřízení lidové knihovny“, v čele s Dominikem Čurdou, získal na základě výnosu městské rady 24. 8. 1900  celkem 413 zlatých 93 krejcarů (neb 827 korun 86 haléřů) pro otevření knihovny. A tak se obyvatelé Příbrami brzy dočetli v místním tisku (např. v Horymíru), že se 1. října 1900 otevírá lidová knihovna v Příbrami. Za první rok působení se zapsalo 255 čtenářů, kteří si půjčili 4064 knih (tj. výpůjček). Knih bylo v té době v knihovně 790 svazků. Prvním knihovníkem byl František Herold. Ale děkujeme všem dalším knihovníkům v průběhu času.

A čas běžel neúprosně dál… příbramská knihovna byla oporou obyvatelům za 1. světové války i za 2. světové války. Ani v těchto těžkých dobách nebyla uzavřena.

Historii knihovny ovlivňovaly všechny dějinné události. Například od roku 1953 se její název změnil na Okresní knihovnu v Příbrami. Budování socialismu ovlivňovalo kvalitu literatury i vydávaných knih. Jen pamětníci vědí, jak vypadaly fronty koupěchtivých občanů před knihkupectvím každý týden ve čtvrtek. Chvilkové politické uvolnění kolem roku 1968 vystřídala v roce 1971 čistka knihovního fondu ve všech veřejných knihovnách a stovky autorů a jejich děl byly odvezeny do „stoupy“. To byla těžká doba. Ale přesto lidé četli, protože se utíkali ke knize od této těžké reality. Po roce 1989 to zase chvilku vypadalo, že nikdo na čtení čas mít nebude. Naštěstí se tak nestalo.

V roce 1990, kdy bylo knihovně 90 let, se knihovna, se svolením rodiny, pojmenovala po spisovateli a příbramském rodáku Janu Drdovi. Tak je již 25 let Knihovnou Jana Drdy.

Začátkem devadesátých let minulého století plíživě nastává období elektronizace. Ach ty počítače! Příbramská knihovna nezaspala tento rozvoj a začala již v roce 1992 ukládat knihovní fond do automatizovaného knihovního sytému.

A přichází druhé milénium v životě příbramské knihovny. V roce 2000 bylo zapsáno 6030 čtenářů, registrovali jsme více jak 570 tisíc výpůjček. Knih bylo v té době v knihovně  přes 100 tisíc svazků.  

Když se dnes ohlížíme za historií příbramské knihovny, není to nostalgie. Knihovna vždycky žila slušný život a stále je připravena poskytnou svým občanům pomoc při vzdělávání, v přístupu k informacím všeho druhu, půjčovat četbu k relaxaci a poskytnout řadu dalších služeb,  a to dětem i dospělým.

Přijďte do knihovny, jsme tu s vámi již 115 let!

zdroj: red.

Odpovědět

*