Příbramská nemocnice získala nová lůžka pro JIP, mají snižovat riziko proleženin

Příbramské nemocnici se podařilo získat nová lůžka pro oddělené jednotky intenzivní péče, které snižují riziko proleženin.

214_luzka

Všechna nová resuscitační lůžka jsou vybavena antidekubitními matracemi, které snižují riziko proleženin a zabudovanými váhami. Právě zabudované váhy jsou velkou výhodou pro pacienty i odborný personál. U některých podávaných léků je totiž zásadní aktuální váha pacienta, protože se od ní odvíjí jejich dávkování. Díky zabudovaným váhám odpadne vážení pacientů mimo lůžko, což kvalitativně posune péči především u nechodících pacientů. Dvě lůžka jsou navíc vybavena možností náklonu do stran. Nemocnice nákup nových resuscitačních lůžek hradila z dotace ministerstva zdravotnictví z Integrovaného operačního programu v rámci projektu Iktové centrum.

Interní JIP je tak dalším oddělením nemocnice, které díky této dotaci získalo nové vybavení. Iktové centrum zahrnuje pracoviště, která spolupracují v rámci péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Nákup nové techniky se tak týká zobrazovacích metod, zmíněné interní JIP, neurologie a rehabilitace. Již dnes pacienti i personál těchto oddělení využívají nové CT a ultrazvuk, přístroje pro funkční terapii horní končeny, sadu přístrojů pro trénink pohybu paretických končetin, nové vířivé koupele a další vybavení.

Zdroj: MUDr. Stanislav Holobrada, foto: red

 

Odpovědět

*