Protialkoholní záchytná stanice se chystá stěhovat do nových prostor

Příbramská protialkoholní záchytná stanice, která funguje pod správou městského úřadu od roku 1993, by mohla být brzy v areálu příbramské nemocnice na Zdaboři. Město Příbram se o pronájmu prostor dohodlo s nemocnicí, smlouvu budou příští týden projednávat radní města a mělo by dojít k jejímu schválení.

x07oZpMw2i1qa57wKwWzibfBMYRG6tZF9ejEb0hGgiha7uhJL39lJAeaidyTphXoLrKh9Jg

Jakmile bude smlouva podepsána, začnou v nových prostorách protialkoholní záchytné stanice v areálu nemocnice na Zdaboři v suterénu budovy H probíhat stavební úpravy tak, aby vše splňovalo požadavky pro provoz zdravotnického zařízení tohoto typu. Náklady bude hradit nemocnice i město Příbram a celková částka by se měla pohybovat okolo 130.000 Kč.

Vzhledem k tomu, že jde o zdravotnické zařízení, je nutné zajistit i potřebné vybavení.

„Budeme oslovovat zdravotníky a lékaře, kteří by měli zájem nám na záchytné stanici pomáhat. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v této věci zpracuje potřebné podklady a klíčové dokumenty,“ uvedla místostarostka Alena Ženíšková s tím, že tým protialkoholní záchytné stanice budou tvořit současní sanitáři, jejichž práci budou nově koordinovat zdravotníci i lékaři.

Služba záchytné stanice je plánována na dobu denně od 19 do 7 hodin ráno, personál včetně lékaře bude mít své zázemí. Je zvažována i pohotovostní služba na telefonu, vše záleží ale na financích a ostatních faktorech nebo možnostech města.

„Jakmile bude podepsaná smlouva s nemocnicí a záchytná stanice bude vybavena, budeme mít souhlasné stanovisko hygienické stanice a bude připraven pracovní tým, můžeme požádat Odbor zdravotnictví Středočeského kraje o udělení oprávnění provozovat zdravotní službu Protialkoholní záchytné stanice,“ informuje místostarostka Alena Ženíšková.

V současné době činí poplatek za umístění v protialkoholní záchytné stanici 1.500,00 Kč, město zvažuje částku zvýšit na 2.500 Kč.

Vzhledem k trendu zachycených (v roce 2014 to bylo 395 osob) se zdá, že záchytná stanice plní účel a svůj smysl má. „Obzvláště po minulém víkendu, kdy jsme na záchytce měli úplně plno,“ s jistou nadsázkou dodává místostarostka Ženíšková a připomíná, že úkolem záchytné stanice je zajistit umístění osob, které se požitím alkoholu nebo jiné návykové látky přivedly do stavu ohrožujícího sebe či okolí nebo do stavu vzbuzujícího veřejné pohoršení a nelze je umístit jinde či jinak.

Pár informací na závěr: Roční rozpočet záchytky byl pro rok 2014 celkem 1.875.500,00 Kč, Středočeský kraj přispěl 1.300.000,00 Kč, přispělo také 8 okolních měst (dle počtu zachycených od 5.000,00 do 15.000,00 Kč) v celkové výši 75.000,00 Kč. Nejvzdálenější místa trvalého pobytu zachycených jsou Havířov, Vyškov na Moravě, Jaroměř.

Pro zajímavost také uvádíme počty zachycených za posledních 10 let:

2004 – 181 2009 – 211 2014 – 395 2005 – 191 2010 – 290 2006 – 217 2011 – 289 2007 – 234 2012 – 328 2008 – 231 2013 – 280

Zdroj: red, foto: red

Odpovědět

*