Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 2. etapa je u konce

Riegrova uliceMěsto Příbram ukončilo 24. listopadu 2014 realizaci projektu „Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 2. etapa“. Na tento projekt město získalo dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Na základě vyhodnocení stavu povrchu daných komunikací byly k rekonstrukci vytipovány nejvíce poškozené úseky. 

Jednalo se o tyto ulice:

ul. Riegrova
část ul. Čs. armády
ul. Zdeňka Vojíře
ul. K Drkolnovu

V rámci tohoto projektu došlo k rekonstrukci komunikací v celkové délce cca 1,1 km a také k doplnění rekonstruovaných komunikací o bezpečnostní prvky pro chodce a další účastníky silničního provozu. Součástí projektu byla i kompletní rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Riegrova. Náklady na tuto rekonstrukci, stejně jako výdaje na rekonstrukci chodníků u všech předmětných komunikací, byly zařazeny mezi nezpůsobilé výdaje a jsou plně financované městem Příbram, jedná se o výdaje ve výši cca 7,4 mil. Kč.

Projekt navazuje na první etapu rekonstrukce místních komunikací v Příbrami, která byla realizována v r. 2013 (rekonstruováno 10 úseků komunikací v celkové délce cca 3,2 km a v ceně cca 22,2 mil. Kč). Na rok 2015 je připravována realizace 3. etapy (7 úseků komunikací v celkové délce cca 1,8 km). Na všechny etapy rekonstrukce komunikací město Příbram získalo dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Celková cena stavebních prací projektu „Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 2. etapa“ byla dle smlouvy o dílo cca 29,7 mil. Kč, zakázku zrealizovala na základě výběrového řízení firma Bögl a Krýsl, k.s. Skutečná dotace bude vyplacena ve výši cca 18,1 mil. Kč, což je 80 % celkových způsobilých výdajů. Část dotace byla již vyplacena (cca 3,9 mil. Kč), zbývající dotace bude vyplacena v 1. čtvrtletí r. 2015.

V rámci tohoto projektu město Příbram spolupracuje s dlouhodobými partnery. Těmito partnery jsou Hornické muzeum Příbram, Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., Okresní hospodářská komora v Příbrami a ARRIVA Praha s.r.o.

Zdroj: red, foto: red

Odpovědět

*