Rekonstrukce Svaté Hory

svata-hora-rekonstrukce-listopadRekonstrukce takového areálu, jakým je Svatá Hora, je nesmírně složitý proces. V rámci plánovaných oprav bylo nalezeno v jejích prostorách mnoho cenných historických exponátů, které jsou nad rámec původního plánu restaurovány. Celkově archeologové svými nálezy prodloužili dobu oprav o 2 měsíce oproti původnímu plánu, je tedy pochopitelné, že se musel o měsíc posunout termín ukončení celého projektu.

Zpoždění oprav a jeho dopad na průběh letošního Adventu a vánočních svátků na Svaté Hoře

Advent bude probíhat na Svaté hoře normálně, jen mše budou až do vánočních svátků nadále probíhat v kapli v exercičním domě, vedle baziliky. Půlnoční mše svatá však již bude v bazilice a od té doby bude většina areálu přístupná veřejnosti. Očekáváme zvýšení zájmu a těšíme se na návrat veřejnosti na Svatou Horu. Aktuální informace jsou pravidelně doplňovány na stránkách Svaté Hory: http://svata-hora.cz/ Na setkáních v průběhu projektu se zástupci dotčených orgánů i města Příbram, jsou předávány veškeré informace o změnách projektu. Kontaktní osobou za město Příbram je místostarosta Mgr. Václav Švenda.

Archeologické nálezy

Potenciál Svaté Hory má mnoho podob a jako památka přesahuje význam České republiky a to jak z hlediska duchovního, tak i kulturního. O nálezech se částečně vědělo, minimálně o freskách na fasádě Svaté Hory, které by znamenaly zápis na seznam UNESCO, což je samozřejmě velký přínos z hlediska kulturního i turistického jak pro Svatou Horu, tak i pro město Příbram. Jedním z nejcennějších objevů je na Pražském portálu, kde byly odhaleny původní fresky z 18. století a budou opraveny. Každý nález je vítaným přínosem.

Svatá Hora v souvislosti s blížícími se oslavami 800. výročí založení Příbrami

Možnosti ke spolupráci v tomto ohledu jsou jistě velké. Svatá Hora bude po ukončení projektu disponovat novými prostory vytvořenými právě pro veřejné využití. Konferenční sály, nebo divadelní sál, pro koncerty a kulturní akce budou k dispozici a Svatá Hora je připravena poskytnout maximální spolupráci v rámci programu oslav tohoto výročí. Zatím není žádný konkrétní plán, ale 22. 12. 2015 proběhne na Svaté Hoře mezinárodní konference, kde se o možnostech může jednat. Na jaře příštího roku je plánované slavnostní vysvěcení Svaté Hory za přítomnosti Kardinála a plánované městské oslavy tak rekonstrukce může jedině podpořit.

Zdroj: red., autor: Pavlína Svobodová

Odpovědět

*