REVITALIZACE ZELENĚ V PŘÍBRAMI: Kde všude se budou kácet stromy?

V únoru a březnu 2015 povolil odbor životního prostředí městského úřadu Příbram žadateli Technickým službám města Příbrami (správci zeleně) pokácení dřevin dle následující tabulky. Dřeviny ke kácení byly v terénu označeny reflexní značkou. Kácení bude povoleno v době vegetačního klidu, mimo období hnízdění ptactva.

2

 Zdroj: red, foto: red

Odpovědět

*