Společnost ZAT a.s. už potřetí obdržela mezinárodní ocenění od newyorské ratingové agentury

Příbramská společnost ZAT a.s. už potřetí za sebou obdržela mezinárodně uznávané ocenění  Top Rating, které je  každoročně vydávané prestižní mezinárodní ratingovou agenturou Dun & Bradstreet. V současné době splňují přísná kritéria pro získání certifikátu pouze 1,14 procenta českých firem.

ZAT_V.Česáková, I. Tichý_

Společnost ZAT a.s. je významným zaměstnavatelem v Příbrami, aktuálně zaměstnává přes 200 pracovníků, ve všech pobočkách celkem 315 lidí, z toho 80 % se středoškolským a vysokoškolským vzděláním. Do rekonstrukce příbramského areálu a zlepšení kvality zázemí pro zaměstnance firma investovala za posledních pět let přes 65 milionů korun.

Pro získání certifikátu Top Rating musí firma udržet hodnocení rizikového faktoru D&B Ratingu na nejvyšší možné hodnotě 1 po dobu minimálně 12 měsíců.

Mezinárodní ocenění upozorňuje na výjimečnou kvalitu a důvěryhodnost společnosti. Pro zahraniční partnery je garancí stability a možnosti nabídnout firmě nadstandardní podmínky u mezinárodních zakázek či kontraktů, u nichž je důvěryhodnost klíčovým faktorem spolupráce.

„Ocenění Top Rating dokládá příslušnost ZAT do elitní skupiny českých firem, zvyšuje naši prestiž a potvrzuje stabilitu, důvěryhodnost a minimální úroveň rizika pro obchodování s naší společností na světových trzích,“ říká Vladislava Česáková, členka představenstva ZAT a.s.

Zahraniční projekty ZAT nově financuje ČEB, dohodu ocenil i náměstek MF ČR

Příbramská společnost ZAT dodává systémy řízení průmyslových procesů a technologií do 50 zemí na pěti kontinentech. Růst poptávky po know-how ZAT ve světě dokládá i zájem České exportní banky financovat tyto projekty. Začátkem února se na spolupráci dohodli zástupci obou společností. „Zaměřujeme se na exportní projekty s vyšší přidanou hodnotou a výrazným podílem moderních technologií. Spolupráce se společností ZAT tyto atributy stoprocentně splňuje,“ konstatuje Karel Bureš, generální ředitel ČEB.

Navázání spolupráce exportní firmy a ČEB ocenil i Martin Pros, náměstek ministra financí ČR a předseda dozorčí rady ČEB. “Záměry společnosti ZAT se shodují s exportní politikou české vlády. Oceňuji proaktivní přístup jejich zástupců při hledání nových trhů. Předpokládám, že k realizaci prvního obchodního případu dojde v řádech několika měsíců.“

Podle Ivo Tichého, člena představenstva ZAT, dokládá kvalitu firmy a jejich řídicích systémů také prodloužení standardní záruky u hardware vlastních procesních stanic SandRA Z200 a Z210 ze dvou na 10 let. SandRA je čtvrtou vývojovou generací řídicích systémů ZAT. Od uvedení na trh v roce 2011 byl systém nasazen v českých i zahraničních klasických a jaderných elektrárnách, v teplárnách i jiných technologických provozech.

Zdroj: red, foto: red

Odpovědět

*