Starosta Vařeka reaguje na jmenování Dušana Strakuly ředitelem Pečovatelské služby

Rada města Příbrami na svém posledním jednání dočasně jmenovala do funkce ředitele Pečovatelské služby Bc. Dušana Strakulu. Ten nahradí Ing. Janu Pelikánovou, zástupkyni ředitele Pečovatelské služby, která byla v listopadu minulého roku pověřena vedením Pečovatelské služby poté, co byl odvolán z postu ředitele MUDr. Ivan Šedivý. Důvodem jmenování Bc. Dušana Strakuly je aktuální nepříznivá situace v této příspěvkové organizaci města. Poslední dobou přicházely na radnici konkrétní a závažné stížnosti klientů Pečovatelské služby zejména na kvalitu poskytovaných služeb a chování personálu. Nový ředitel chce tuto momentální nepříznivou situaci v příspěvkové organizaci města vyřešit a zároveň bude mít za úkol připravit a realizovat společně s ostatními pracovníky jednotlivých dotčených oddělení záměr zřízení Centra zdravotních a sociálních služeb.

strakula-dusan

 

Bc. Dušan Strakula

„Rada města již 10. února svým usnesením pověřila mne, jako starostu města, prošetřit postupy personálu při poskytování sociálních a zdravotních služeb v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbrami z pohledu naplňování legislativních požadavků, interních předpisů zřizovatele, interních předpisů Pečovatelské služby města Příbram, včetně dodržování standardů kvality sociálních služeb,“ uvedl starosta města Příbrami s tím, že se tak stalo na základě poměrně závažných stížností některých klientů a že za této situace bylo nutné jednat bezodkladně.

„Ing. Jana Pelikánová, dočasně pověřená vedením Pečovatelské služby, nemohla a ani nemůže jako ekonomka z časových ani jiných důvodů tyto aktuální problémy řešit,“ vysvětluje důvody nutné změny starosta města a dodává, že nový ředitel Pečovatelské služby byl vedením této organizace pověřen pouze dočasně a to do 30.6.2015: „Nový ředitel dostal dílčí úkol za jasně definovaných podmínek a to jak časových, tak pracovních. V období do konce června má jasné, předem určené organizační a manažerské úkoly,“ vysvětluje tuto situaci starosta.

Strakula dokončuje studium na soukromé vysoké škole UJAK

Bc. Dušan Strakula (39 let) má ve svém profesním životě za sebou 17 let praxe ve firemním managementu, má bakalářské vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou z pedagogiky a psychologie a letos dokončuje v magisterském programu studium speciální pedagogiky na Universitě Jana Amose Komenského v Praze. Po změně vedení příbramské radnice zajišťoval v posledních měsících analytické a optimalizační práce Městského úřadu v Příbrami.

„Od Dušana Strakuly očekávám, že jako dočasně jmenovaný ředitel zkoordinuje všechny činnosti v této příspěvkové organizaci města a to nejen po personální stránce. Jsem přesvědčen, že má výborné manažerské předpoklady a dlouholeté zkušenosti k tomu, aby v následujících měsících vedl Pečovatelskou službu města Příbrami na vysoce profesionální úrovni, a že zároveň připraví podmínky pro hladký vznik nového Centra,“ uvedl dále starosta Jindřich Vařeka a dodává, že v rámci období jeho dočasného jmenování bude vyhlášeno výběrové řízení na ředitele Centra zdravotních a sociálních služeb města Příbrami, které by mělo začít fungovat od 1.7.2015, a také výběrová řízení na vedoucí jednotlivých středisek, která budou v rámci tohoto jednoho centra.

Zdroj: red, foto: red

Odpovědět

*