Ukončení realizace projektu „Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 3. etapa“

12701840-daec-47fc-8ee3-9d4e0e3f9530Město Příbram v listopadu 2015 ukončilo realizaci projektu „Rekonstrukce místních komunikací v Příbrami – 3. etapa“. Na tento projekt získalo město dotaci z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Na základě vyhodnocení stavu povrchu daných komunikací byly k rekonstrukci vytipovány nejvíce poškozené úseky, jednalo se o tyto ulice v celkové délce 1,8 km:

  • část ul. Jinecká,
  • Hrabákova,
  • nám. Dr. Josefa Theurera,
  • část ul. Březnická,
  • část ul. Čechovská,
  • část ul. Sportovní,
  • K Dolu Marie.

Projekt byl řešen především v intravilánu města a navazoval jak na předešlé etapy rekonstrukce místních komunikací, tak i na rekonstruované objekty města. Do tohoto projektu byly vybrány komunikace na základě technického stavu a nevyhovujících parametrů, a to v oblastech se zvýšenou intenzitou dopravy a zároveň v oblastech se zvýšeným počtem organizací (firem, škol, úřadů apod.), které vyžadují kvalitní napojení. Realizací projektu byl vyřešen nevyhovující technický stav a parametry předmětných úseků místních komunikací, včetně doplnění bezpečnostních prvků pro chodce a další účastníky silničního provozu.

Celková cena stavebních prací dle smluv o dílo byla cca 28,9 mil. Kč, zakázku zrealizovala na základě výběrového řízení firma Bögl a Krýsl, k.s. Na tento projekt byla schválena dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy ve výši 20 mil. Kč. Část dotace byla již vyplacena (cca 11,3 mil. Kč), zbývající dotace bude vyplacena v 1. čtvrtletí r. 2016.

V rámci tohoto projektu město Příbram spolupracuje s dlouhodobými partnery. Těmito partnery jsou Spolek Prokop Příbram, Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. (pobočka Příbram I), Okresní hospodářská komora v Příbrami a ARRIVA Praha s.r.o.

Slavnostního ukončení projektu se zúčastnil starosta města Příbrami Ing. Jindřich Vařeka, dále Ing. Jiří Kubiš z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy a také MVDr. Josef Řihák, místopředseda Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.

6229b721-17b5-47a0-a4a3-cac760939c5a

Zdroj: red., autor: Pavlína Svobodová

Odpovědět

*