V Lesoparku Litavka byla otevřena nová naučná stezka

02 (2)Jedním z příjemných míst, která využívají občané našeho města k rekreaci a odpočinku, je bezesporu Lesopark Litavka. Vzhledem k zajímavosti tohoto jedinečného místa vznikla před pár lety virtuální naučná stezka, která svým obsahem doslova vyzývala k objevování tajemství tohoto prostoru. Ve středu 21. října 2015 byla přímo v lesoparku slavnostně otevřena skutečná naučná stezka, která na tento internetový projekt navázala. U této příležitosti zde byl také vyhlášen nový památný strom – lípa Charlotty Masarykové.

Naučná stezka, kterou lemují informační tabule se 12 ti zastaveními, se nachází na jihozápadním okraji města Příbram v údolí říčky Litavky. Výchozím místem stezky je parkoviště u fotbalového stadionu FK Příbram, anebo v opačném směru osada s názvem Vysoká Pec u Vysokopeckého rybníka, tzv. Pecováku. „Informační tabule stojí na klasické přírodní kulatině zbavené kůry, nahrubo opracované a natřené na zeleno. Samotná instalace byla řešena tak, aby na první pohled zaujala a přitom nebyla překážkou dalšímu provozu a údržbě lesoparku,“ uvedl František Chytka, ředitel Městských lesů Příbram, který ve spolupráci s ředitelem Technických služeb Pavlem Máchou dokázali náklady na vybudování a osazení nové stezky stáhnout z původních 300.000 Kč na 105.000 Kč.

„Jedná se o zákoutí zajímavé z hlediska přírodovědného i historického, souvisí také s hornickou činností,“ láká návštěvníky k procházce starosta města Příbrami Jindřich Vařeka a dodává, že tato naučná stezka vznikla ve spolupráci Města Příbram, občanského sdružení Ochrana fauny a za vydatné pomoci Hornického muzea Příbram a Státního okresního archivu Příbram, kteří shromáždili zajímavé údaje z historie i současnosti lesoparku. „Dvanáct zastavení poskytuje návštěvníkům nejen informace o fauně, flóře, či o místech, kde se před stovkami let zpracovávala stříbrná ruda, ale na své si přijdou i děti, které mohou v rámci putování plnit různé zábavné úkoly,“ přibližuje starosta.

„Lesopark Litavka je nedílnou součástí života mnoha obyvatel našeho města. Nejen o víkendech, ale i ve všední denkolaz zde mnozí tráví svůj volný čas. Věřím, že tato nová stezka bude návštěvníky motivovat k objevování nových rozměrů celého lesoparku,“ dodává místostarosta města Příbrami Václav Švenda s upozorněním na zastavení č. 9. To pojednává o tzv. stromkové slavnosti, při které byla v lesoparku na počest Charlotty Masarykové, manželky prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka, 25. dubna 1926 vysazena lípa srdčitá (Tilia cordata). Útlý stromeček má v současnosti již 24 metrů na výšku, jeho obvod ve výšce 130 cm nad zemí činí 305 cm. Nejen pro svůj významný vzrůst, perspektivu, ale i z hlediska historického významu byl proto v letošním roce (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) Městským úřadem Příbram, odborem životního prostředí tento strom vyhlášen za památný s pojmenováním Lípa Charlotty Masarykové.


Na projektu vzniku Naučné stezky Lesopark Litavka se podíleli:
Text a koncepce: Mgr. Klára Smolíková, Ilustrace: Mgr. Jan Smolík, Fotografie: Petr Bambousek, Jiří Bohdal, Mgr. David Fischer Námět a koordinace projektu: Ing. Petr Bílek, Ing. Petr Walenka, Odborná spolupráce: PhDr. Věra Smolová, Mgr. David Fischer, RNDr. Rudolf Hlaváček, Ing. Milan Karda, Mgr. Rastislav Korený, RNDr. Ondřej Sedláček. Samotnou realizaci naučné stezky provedly Městské lesy Příbram a Technické služby Příbram.

Zdroj: red., autor: Pavlína Svobodová

Odpovědět

*