V Příbrami dojde k další rekonstrukci ulic, jaké budou opravovány?

Již třetí etapa projektu Rekonstrukce místních komunikací je na programu počátkem jara. V této etapě dojde k opravě těchto ulic: Hrabákova, Jinecká, Březnická, Sportovní, Čechovská a náměstí Dr. Josefa Theurera.

Riegrova ulice 3

1) Rekonstrukce místní komunikace v Příbrami – III. etapa, dílčí část – Hrabákova ulice a náměstí Dr. Josefa Theurera
Předmětem této stavby je oprava vozovky a chodníků v ulici Hrabákova a na nám. Dr Josefa Theuera. Ulice Hrabákova bude opravena v úseku od křižovatky s ulici Balbínovou po křižovatku s nám. Dr Josefa Theuera. Nám. Dr Josefa Theurera bude opraveno v úseku od křižovatky s ulicí Hrabákovou po křižovatky s ulicí Hornickou, Mariánské údolí a slepou místní komunikací ve směru na Svatou Horu. Jedná se o místní komunikace se stávajícím povrchem z dlažby, která je zvlněná a značně nerovná. V rámci stavby bude rozebrána žulová dlažba komunikace a chodníků, bude také provedena rekonstrukce uličních vpustí, výškově a směrově budou upraveny obruby, bude položena nová žulová dlažba.
Termín zahájení stavby: březen 2015
Doba trvání stavby: 5 měsíců
Uzavřený úsek:
I. Hrabákova – v úseku mezi ul. Balbínova až náměstí Dr. Josefa Theurera
II. náměstí Dr. Josefa Theurera – v úseku mezi ul. Hrabákova až ul. Hornická a Mariánské údolí
Termín uzavírky: I. 24.03.2015 – 29.05.2015
II. 30.05.2015 – 12.08.2015
Rozsah uzavírky: úplná, objízdná trasa není stanovena

2) Rekonstrukce místní komunikace v Příbrami – III. etapa, dílčí část – Jinecká ulice
Ulice se bude rekonstruovat v úseku od pracovní spáry na rozhraní starého a nového povrchu u okružní křižovatky na ulici Evropská (silnice č. I/18) až po “V“ napojení na ulici Dobříšskou (silnice č. III/11417). Délka rekonstruovaného úseku je 464,0 m. Rekonstrukce ulice nemění stávající směrové, výškové ani šířkové uspořádání a zahrnuje úpravu konstrukce vozovky a částečně obrubníků u chodníků.
Termín zahájení stavby: březen 2015
Doba trvání stavby: 1 měsíc
Uzavřený úsek:
Mezi ul. Evropská až ul. Dobříšská
Termín uzavírky: 24.03.2015 – 15.05.2015
Rozsah uzavírky: úplná
Objížďka v trase: ulice Evropská, ulice Dobříšská – kolem židovského hřbitova

3) Rekonstrukce místní komunikace v Příbrami – III. etapa, dílčí část – Březnická ulice
Rekonstrukce se týká úseku mezi ulicemi Klaudova a Na Flusárně, kde navazuje na již zrekonstruovanou část. Délka rekonstruovaného úseku je 424m. Rekonstrukce ulice nemění stávající směrové a šířkové uspořádání a zahrnuje opravu konstrukce vozovky, obrubníků, pravostranného chodníku a rekonstrukci uličních vpustí.
Termín zahájení stavby: březen 2015
Doba trvání stavby: 10 týdnů
Uzavřený úsek:
Mezi ul. Osvobození až Flusárna (k vjezdu k marketu LEKO)
Termín uzavírky: 24.03.2015 – 04.06.2015
Rozsah uzavírky: úplná
Objížďka v trase: ul. Osvobození, E. Beneše, Březnická – pro osobní dopravu; ul. Milínská, Plzeňská – pro nákladní dopravu

4) Rekonstrukce místní komunikace v Příbrami – III. etapa, dílčí část – Sportovní – Čechovská ulice
Předmětem této stavby je rekonstrukce části ulic Čechovská a Sportovní v Příbrami VIII Čechovská se bude rekonstruovat v úseku od křižovatky s ulicí Školní ke křižovatce s ulicí Sportovní. Ulice Sportovní se bude rekonstruovat mezi křižovatkou s ulicí Čechovskou a vjezdem do mateřské školy. Délka rekonstruovaných úseků je 239,0 m a 80,0 m. Rekonstrukce ulice nemění stávající směrové, výškové a šířkové uspořádání a zahrnuje úpravu konstrukce vozovky, obrubníků a chodníků v úsecích, kde chodníky přiléhají k vozovce a rekonstrukci uličních vpustí.
Termín zahájení stavby: březen 2015
Doba trvání stavby: 2 měsíce
Uzavřený úsek:
I. ul. Sportovní – od vjezdu do MŠ až po ul. Čechovská
II. ul. Čechovská – od ul. Sportovní až po ul. Budovatelů
III. ul. Čechovská – od ul. Budovatelů až po ul. Školní
Termín uzavírky: I. 24.03.2015 – 12.04.2015
II. 13.04.2015 – 26.04.2015
III. 27.04.2015 – 18.05.2015
Rozsah uzavírky: úplná
Objížďka v trase: I. ul. Školní, Čechovská II. a III. Školní, Čechovská, Seifertova

Zdroj: město Příbram, foto: red

Odpovědět

*