V Příbrami začal fungovat nový sběrný dvůr s kompostárnou

Náměstí 17.listopadu (3)V Příbrami v těchto dnech zahájil provoz nový sběrný dvůr, v jehož areálu je i kompostárna. Zařízení vzniklo na městských pozemcích v lokalitě Za Balonkou poblíž čistírny odpadních vod. Náklady na výstavbu a vybavení jsou 17,4 milionu korun, z toho 13,1 milionu Kč zaplatila Evropská unie, sdělila dnes ČTK mluvčí města Pavlína Svobodová.

Současný sběrný dvůr už podle radnice nevyhovuje a má malou kapacitu. Nové zařízení má zlepšit nakládání s odpady a přispět k tomu, že se zvýší podíl recyklovatelného odpadu.

V novém sběrném dvoře se bude dotřiďovat, lisovat a drtit. V areálu jsou velkoobjemové kontejnery na sběr bioodpadu, objemného odpadu, železného šrotu, plastů, pneumatik, polystyrenu, textilu, bílého a barevného skla, nápojových kartonů, plastů a papíru. Dosavadní sběrný dvůr v ulici Generála R. Tesaříka bude 1. března definitivně uzavřen.

Kompostárna bude otevřena počátkem vegetačního období. Bude zpracovávat biologicky rozložitelné odpady vzniklé zejména při údržbě veřejné zeleně, ale bude k dispozici i veřejnosti.

Přísnější legislativa nutí obce snižovat objem odpadů ukládaných na skládky, proto kompostáren v poslední době přibývá. Podobně jako v Příbrami města budují i nové sběrné dvory. Většinou to však neřeší problém černých skládek, které musejí radnice likvidovat s mnohamilionovými náklady.

Zdroj: ČTK

Odpovědět

*