Vedení města: Škrty v oblasti sportu budou, ale pouze takové, aby neohrozily chod klubů

V posledních dnech se rozvířila v médiích a na sociálních sítích diskuze na téma dotací do sportu v roce 2015. Nové vedení radnice se právě na toto téma aktuálně vyjádřilo.

sport

Nové vedení příbramské radnice si je vědomo přínosu sportu pro život ve městě. Proto Rada města s dotacemi do sportovní oblasti v rozpočtu na rok 2015 počítá. O konkrétním rozdělení vyčleněné částky však bude možno hovořit až po schválení tohoto rozpočtu zastupitelstvem.

Vzhledem k reálným ekonomickým ukazatelům a aktuálním finančním možnostem města je pravděpodobné, že dojde k určitému ponížení finančních příspěvků, nicméně škrty budou koncipovány tak, aby neohrozily samotnou existenci dosavadních sportovních organizací a budou vycházet z konkrétní situace a potřeb.

Zdroj: red, foto: red

Odpovědět

*