Vedoucí Městské realitní kanceláře PhDr. Věra Černá byla odvolána ze své funkce

Rada města Příbrami na svém včerejším mimořádném jednání odvolala ke dni 31. března 2015 z funkce vedoucí Městské realitní kanceláře PhDr. Věru Černou. V rámci organizačních změn přechází dr. Černá k 1.4.2015 na oddělení správy majetku nového Odboru správy majetku městského úřadu.

Městský úřad (3)

„Důvodem pro odvolání Věry Černé je změna struktury Městské realitní kanceláře. Tato organizační složka města bude nově od 1. dubna pečovat pouze o bytový fond města, všechen ostatní nemovitý majetek ve vlastnictví města bude spravován Odborem Správy majetku,“ uvedl v této věci starosta města Příbrami Jindřich Vařeka.

Ve věci obsazení funkce vedoucí/ho Městské realitní kanceláře bude vyhlášeno výběrové řízení.

Zdroj: red, foto: red

Odpovědět

*