Výzva řidičům: Parkujte v souladu s předpisy!

Městská_policieRadnice města Příbrami upozorňuje na skutečnost, že vzhledem k častému nerespektování pravidel silničního provozu a platného dopravního značení některými řidiči Městská policie Příbram opět přistoupila k používání tzv. „botiček“, tedy technickému zařízení, jehož nasazení na kolo silničního vozidla zabraňuje jeho odjezdu.

„O tom, že tento prostředek byl na vozidlo strážníky nasazen, je řidič vozidla informován vylepením oznámení s uvedením telefonického kontaktu na Městskou policii Příbram na skle předních dveří na straně řidiče,“ vysvětluje Luboš Řezáč, zástupce velitelky Městské policie Příbram, s doplněním, že tomuto řidiči bude za přestupek uložena pokuta dle povahy přestupku.

Město proto vyzývá řidiče, aby na chodnících, na zákazech zastavení, nebo na trávníku či nezpevněných plochách neparkovali, a aby postupovali v souladu s pravidly silničního provozu.

Ilustrační fotografie je z Tyršovy ulice, kde zejména lidé, kteří míří na úřady nebo na poštu, parkují tam, kde to není dovoleno. Parkování v centru města je náročné a také proto byli „odstěhováni“ parkující úředníci města Příbrami do prostoru za Sokolovnou a tím se uvolnilo cca 25 míst kolem radnice. Dobrou zprávou je také to, že v blízké době začne výstavba nového parkoviště na městském pozemku u nemocnice. Mělo by tam vzniknout cca 120 parkovacích míst a tím se výrazně zlepší situace s parkováním v centru města.

botička

Zdroj: red., autor: Pavlína Svobodová

Odpovědět

*