Zákaz odběrů povrchových vod z vodních toků v celém území ORP Příbram byl odvolán

mostlitavkaMěstský úřad Příbram, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad odvolal zákaz odběrů povrchových vod z vodních toků v celém území ORP Příbram. Zákaz platný od 10.08.2015 byl vymezen jen pro povolené odběry s účelem mytí aut, zalévání hřišť, trávníků a napouštění bazénů. Ačkoli na řadě míst je stav vody stále neuspokojivý (vodní toky, kde průtoky nemohou být nadlepšovány odtokem z vodních děl), byl zohledněn dopad a opodstatněnost zákazu, a to i vzhledem k ročnímu období.

I přes zrušení předchozího opatření vodoprávní úřad upozorňuje právnické a fyzické osoby na povinnosti vyplývající z vodního zákona:

– odebírat vodu z vodních toků a vodních nádrží (pomocí technického zařízení) jen na základě povolení vodoprávního úřadu. Nepovolený odběr je zakázaný a je hodnocen jako správní delikt;

– dodržovat minimální zůstatkové průtoky, stanovené příslušným rozhodnutím opravňujícím k nakládání s vodami.

Autor: Pavlína Svobodová, zdroj: red.

Odpovědět

*