ZŠ Bratří Čapků má novou kuchyňku, rozšíří také družinu

pbzZákladní škola Bratří Čapků funguje pod samostatnou právní subjektivitou teprve krátce. Fakticky se ale jedná o původní 6. ZŠ, která v Příbrami existuje už asi 50 let. Od doby jejího osamostatnění však jen kvete. Nové vedení – ředitelka Alena Mašiková a její zástupkyně Marcela Fedorová berou svoji práci nadmíru vážně a i celý tým ve sborovně, školní jídelně, družině a provozních zaměstnanců pojal školu v rámci příjemné rodinné atmosféry.

Ačkoliv škola nemá žádné profilové zaměření například na sport či umělecké disciplíny, je zde znát velký důraz na společenské hodnoty a výchovu k ohleduplnosti k přírodě a šetrnosti k životnímu prostředí.

Nová kuchyňka a rozšíření družiny

Díky dobrému hospodaření školy se v nedávné době podařilo vybudovat novou kuchyňku pro praktické vyučování. U její tvorby asistovali sami žáci a je v maximální míře udělána svépomocí a pouze z prostředků školy, které se naspořily. V kuchyňce je základní vybavení – nádobí, příbory a kuchyňské náčiní a nezbytná je také elektrická trouba. Postupně se jednotlivé drobnosti dokupují a chybí zde například ještě rychlovarná konvice. Ale i tak kuchyňka slouží svému vzdělávacímu účelu. I přes omezený prostor se podařilo vytvořit vyhovující učebnu, která výuku zpříjemní a logicky jí dodá praktický ráz.

V současné době probíhají také práce v suterénu školy, kde v prostorách bývalých šaten budují dělníci další oddělení školní družiny. K úpravám prostor dochází z důvodu zvýšené poptávky po umístění dětí do družiny ze strany rodičů. Kapacita bude výrazně navýšena a škola tak zájem bude moci uspokojit. Vzhledem k tomu, že o školu postupně roste zájem veřejnosti, lze předpokládat, že nový prostor bude využíván i v budoucnu.

Ani to však není zdaleka vše, co se ve škole daří. Díky pomoci bývalého vedení města byla chodba ve školní jídelně vybavena velmi prostornými skříněmi, které pomohly k přehlednému uspořádání a uložení nejrůznějších pomůcek pro výuku například výtvarné výchovy i pro práci uklízeček a dalších provozních zaměstnanců.

Zdroj: red.

Odpovědět

*