ZŠ Bratří Čapků přijala 62 dětí, ostatním nabízí přípravnou třídu

Ředitelka Základní školy Bratří Čapků Alena Mašiková již rozhodla, které děti budou na základě letošního zápisu do prvních tříd přijaty. Celkem bylo rozhodnuto o přijetí 62 dětí, konkrétně se jedná o děti s registračními čísly: 01 až 14, dále 21 až 49, 51 až 56, 61 až 65 a 71 až 78 včetně. Škola ovšem nabízí v Příbrami novou možnost – zařazení dítěte do tzv. přípravné třídy.

Přípravná třída jako nové řešení

Přípravná třída může být řešením, pakliže dojde na základě žádosti rodičů k odkladu povinné školní docházky, přičemž ředitel školy, který o odložení rozhoduje může rodičům nabídnout vzdělávání dítěte v posledním ročníku mateřské školy nebo zařazení dítěte do přípravné třídy (možností samozřejmě zůstává i to, že dítě zůstane rok doma). O zařazení dítěte do přípravné třídy žádají rodiče ředitelku školy na základě doporučení Pedagogicko-psychologické poradny a jejich žádost musí být vyřízena nejpozději do konce května. Rodičům se doporučuje zároveň zažádat o místo ve školce, kde zápisy probíhají pravidelně v březnu či dubnu.

Výhody přípravné třídy

Přípravná třída má jednu velkou výhodu – počet dětí je omezen na sedm až patnáct a je zde tedy prostor pro kvalitní individuální přístup ke každému dítěti. Zároveň je omezen také týdenní rozsah, a to na 18 až 22 hodin, v zásadě se počítá asi se čtyřmi hodinami každé dopoledne. Přípravná třída rozhodně není „nultým“ ročníkem, jak se řada rodičů nesprávně domnívá. V přípravné třídě se děti neučí číst a psát, ale měly by tu získat dovednosti, jak si později učivo osvojit. Absolvují vzdělávací program, který má sloužit k jejich snadnějšímu začlenění do vzdělávacího procesu, aby se předešlo neúspěšným začátkům ve školní docházce.

Pro koho je třída vhodná

Již před časem popsala ředitelka Mašiková formu přípravné třídy médiím: „V přípravné třídě se neznámkuje, režim je podobný dopolednímu vyučování, výhodou je malý kolektiv, dítě se naučí více soustředit, získá sebedůvěru, zvykne si na školní prostředí, posílí svoje sociální schopnosti, ale i dovednosti, osvojí si určité společenské hodnoty a připraví se na vstup do 1. třídy. Přípravná třída je vhodná pro děti s odkladem školní docházky, pro děti se zdravotním znevýhodněním, vadou řeči či poruchou koncentrace či pro děti se sociokulturním znevýhodněním nebo z bilingvní rodiny.“

Docházka dítěte do přípravné třídy není nijak zpoplatněna, dítě může využívat školní jídelnu i družinu. Zajištěna je též spolupráce s odborníky z Pedagogicko-psychologické poradny, ale i dalšími specialisty, jako je například logoped.

Zdroj: red.

Odpovědět

*