Den odborných dovedností na OA Příbram

Obchodní akademii Příbram se i v letošním roce podařilo uspět v soutěži vyhlášené Domem zahraniční spolupráce, jejímž cílem byla příprava návrhu programu a následná realizace akce „Den odborných dovedností s programem Erasmus+“. Vítězné akce byly finančně podpořeny. Kromě toho se...

Studenti OA na praxi v Německu

Stalo se již tradicí, že studenti OA a VOŠ Příbram vyjíždějí na svou odbornou praxi do zahraničí. Školní rok 2017/2018 nebude výjimkou, neboť se nám podařilo úspěšně předložit nový projekt Erasmus+ s názvem Odborná praxe v Německu a Velké Británii, v rámci něhož vyšleme do světa...