Fond zápůjček města může nově využívat širší okruh žadatelů

Město Příbram doposud vypisovalo zhruba dvakrát za rok výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram (FOM). Bohužel nebyl tento fond občany téměř využíván, zastupitelé jej proto na začátku března zrušili a nahradi...

Nová zastávka autobusu MHD

Na začátku února bylo zprovozněno nové parkoviště u nemocnice (pro info: http://pribram.eu/aktualni-temata/nove-parkoviste-u-nemocnice-otevira-sve-brany.html). Součástí projektu byla od samého začátku i myšlenka autobusové zastávky MHD přímo před nemocnicí, tak aby to lidé měli...