Provozováním In-line dráhy Nový rybník – Fialův rybník bylo pověřeno Sportovní zařízení města Příbram

Dne 22. 10. bylo městskou radou rozhodnuto o převedení nové In-line dráhy pod správu SZM. Údržba a úklid dráhy je prováděn ve spolupráci s Technickými službami města Příbram. In-line dráha Nový rybník – Fialův rybník je v provozu od 29. 9. 2018, kdy byla za účasti staros...