Aktuálně z Nového rybníka: Revitalizace areálu přírodního koupaliště nabírá na tempu

unnamed (5)Odbahnění, oprava hráze, vybudování nových přístupových cest do rybníka, nová pobytová mola a zejména celková oprava rozpadajícího se kamenného obložení nádrže. To jsou první ze zásadních úprav areálu přírodního koupaliště Nový rybník, které již od podzimu probíhají v rámci projektu „Zelená páteř města“. Několik desítek let zanedbávanou oblast „Nováku“ a jeho bezprostředního okolí město Příbram rekonstruuje ze svých vlastních zdrojů. Celkově by do revitalizace mělo být investováno 25 milionů korun.

Po vypuštění nádrže byl jako problém číslo jedna vyhodnocen celkový stav břehů. „Kamenné obložení nádrže bylo zcela rozpadlé, v tuto chvíli je již rozebráno a břehy budou znovu zpevněny,“ konstatuje starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s tím, že nakonec musel být rozebrán celý východní břeh včetně pochozího chodníčku, pod kterým byly po vypuštění nádrže objeveny nebezpečné dutiny. Po zpevnění břehu bude chodník nahrazen novými betonovými dílci.

V současné chvíli, kdy je rybník stále vypuštěn, také naplno probíhají práce kolem renovace a budoucího zpřístupnění ostrůvku uprostřed vody. Nedávno na něm byly prořezány vrby, ostrov se zpevňuje kameny a plocha byla celkově srovnána.

„K ostrůvku nově zbudujeme přístup v podobě dobrodružné stezky a pro děti navíc chystáme nové vodní hřiště včetně pláže s pozvolným přístupem do vody,“ vysvětluje dále starosta a pokračuje: „Vznikne tam plošinka s krásným bílým pískem a se slunečníky tak, aby se děti cítily skutečně jako u moře.“ Dvě malé skluzavky budou odstraněny, velká skluzavka bude zrekonstruována a opravena k ní bude i přípojka na vodu.

Co se týče nového zázemí pro rekreační pobyt návštěvníků, stavební práce začnou až na podzim. Ještě před tím však proběhne kompletní výměna inženýrských sítí. „Demolice stávajících budov je naplánována zhruba na srpen, následně bude postaven nový objekt s toaletami, sprchami, občerstvením, terasou a pódiem,“ doplňuje místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková s vysvětlením, že tyto práce proběhnou až po letošní sezóně. V tomto roce totiž na Příbramáky a návštěvníky města čeká v areálu Nováku spousta kulturních a sportovních akcí. „Den sportu, Den bezpečné Příbrami a další akce a koncerty plánované na červen nesmí být rekonstrukcí ohroženy,“ zdůrazňuje Ženíšková.

Na obnově rekreačního areálu se podílejí i odsouzení z nedaleké věznice Bytíz, rovněž tak klienti Úřadu práce Příbram.

Areál Nového rybníka je i v době rekonstrukce veřejnosti přístupný. Návštěvníci by měli být opatrní a měli by mít na paměti, že se pohybují po staveništi.

Zdroj: red., autor: Pavlína Svobodová

Odpovědět

*