Bednění podporuje mladé lidi v umění!

Ve čtvrtek 21. 9. 2017 se v příbramském Křižáku již pošesté uskutečnilo kulturně zábavné odpoledne s názvem Bednění. Akci organizovalo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna neziskové organizace Ponton v rámci celorepublikového Týdne nízkoprahových klubů.

Akce, která se konala pod záštitou starosty města Příbram, přinesla návštěvníkům taneční workshop s Petrem Ježkem, který je zakladatelem projektu Crazy Breakers a taneční skupiny Crazy Funk Stylers , dále cirkus art workshop pod vedením žongléra Martina Švandy a graffiti workshop pod vedením Juraje Horvatha. Návštěvníci si mohli zahrát stolní fotbálek, vyzkoušet výrobu placek nebo se nechat dočasně potetovat. Po celý den bylo možné využít trampolínu a pobavit se tancem. Velký zájem byl o výtvarnou soutěž „Kdybys měl/a kouzelnou hůlku“, do které se zapojila většina přítomných dětí a mladých lidí. Na konci akce výtvarnou soutěž vyhodnotila odborná porota a výherce odměnila atraktivními cenami. Zábavný a pestrý program snímala na své kamery příbramská televize Fonka.

„Během odpoledne nás svou návštěvou podpořilo více než 120 lidí. Velké poděkování patří Městu Příbram a ostatním sponzorům, díky kterým jsme mohli tuto akci realizovat. Je pro mě potěšením seznámit veřejnost se službou NZDM Bedna“, sdělila koordinátorka projektu Bc. Denisa Krausová.

NZDM Bedna se akcí zapojilo do celorepublikového Týdne nízkoprahových klubů, jehož cílem je představit nízkoprahová zařízení pro děti a mládež veřejnosti. Součástí Bednění byl tedy i den otevřených dveří, určený pro všechny, kteří se chtěli seznámit s prostory a fungováním služby.

Do přípravy a realizace akce se jako dobrovolníci zapojili i někteří uživatelé NZDM Bedna. Pracovníkům dělá radost, když mladí lidé, kteří využívají služby NZDM Bedna, mohou veřejnosti ukázat, v čem jsou dobří a co je naplňuje.

Fotografie a videa z Bednění 2017 najdete na facebookových stránkách NZDM Bedna.

NZDM Bedna
NZDM Bedna v Příbrami pracuje s dětmi a mládeží od roku 2010. Zařízení nabízí svým klientům bezplatný prostor pro trávení volného času, poradenství, podporu v obtížných situacích a možnost doučování. Od ledna 2015 začal v rámci NZDM Bedna fungovat také terénní program. Zařízení v roce 2017 finančně podporuje Nadační fond Albert, Krajský úřad Středočeského kraje (dotace MPSV a Humanitární fond), město Příbram, Nadační fond Tesco a také řada firemních a individuálních dárců. NZDM Bedna denně navštíví v průměru 28 dětí a mladých lidí, kterým se věnuje 7 sociálních pracovníků. Provozovatelem NZDM Bedna je Ponton, z.s.
Ponton, z.s.
Nezisková organizace Ponton působí již 20 let v sociálních službách určených pro děti a mládež z problematického sociálního prostředí. Provozuje dva nízkoprahové kluby (v Plzni a Příbrami), terénní program, zařízení pro předškoláky a jejich rodiče. Denně tak díky projektům pomůže až 100 dětem a mladým lidem ze sociálně problematického prostředí. Významně se tím podílí i na poli prevence kriminality ve městě Plzni i Příbrami.

Zdroj: red., autor: Denisa Krausová

Odpovědět

*