Bednění podporuje mladé lidi v umění!

Ve čtvrtek 20. září od 14 hodin budou mít obyvatelé města Příbrami možnost zúčastnit se na sídlišti Křižák kulturně zábavného odpoledne s názvem Bednění 2018. Akci určenou dětem, mladým lidem a široké veřejnosti organizuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bedna neziskové organizace Ponton, z.s. .

Stalo se již tradicí, že v druhé polovině září příbramské sídliště Křižák ožívá hudbou, zajímavými workshopy a soutěžemi. Jinak tomu nebude ani ve čtvrtek 20. 9. 2018, kdy proběhne 7. ročník kulturně zábavné akce Bednění 2018. Cílem akce je podpořit kulturní život dětí a mladých lidí, kteří vesměs tráví svůj volný čas pasivně, chybí jim pravidelná zájmová činnost a možnosti realizace. „Často se setkáváme s názory, že mladé lidi nic nebaví a ničemu se nevěnují. Z vlastní zkušenosti víme, že tomu tak není. Mají svou specifickou kulturu a zájmy, kterými se možná trochu vymezují. Touto akcí chceme veřejnosti přiblížit, co dnešní mladé baví a v čem vynikají,“ sděluje vedoucí Bedny Kamila Zelená.

V rámci připraveného programu se účastníci akce mohou těšit hned na několik workshopů. Prvním z nich je workshop beatboxu, následovat bude workshop sebeobrany a westernový workshop. Pro ty, kteří rádi kreslí, je připravena výtvarná soutěž a sportovci by si neměli nechat ujít turnaj ve fotbale. Po celé odpoledne bude možné prohlédnout si prostory klubu NZDM Bedna a seznámit se s rozsahem poskytovaných služeb, vyrobit si na památku placku nebo si zahrát stolní fotbálek.

„Na Bednění, které se koná pod záštitou starosty města Jindřicha Vařeky, rádi uvítáme co nejvíce  lidí. Vstup je zdarma, a to i díky finanční podpoře Města Příbram. Přijďte se pobavit, inspirovat a podpořit mladé lidi v umění,“ doplňuje pozvánku pracovnice NZDM Bedna Michaela Bartošová.

Kvůli stavebním pracím v Křižáku bude program probíhat převážně uvnitř klubu NZDM Bedna.

NZDM Bedna
NZDM Bedna je sociální služba, určená pro děti a mládež ve věku 6 – 20 let, které tráví rizikově svůj volný čas, anebo jsou ohroženy sociálním znevýhodněním. Zařízení nabízí svým klientům bezplatný prostor pro trávení volného času, poradenství, podporu v obtížných situacích a možnost doučování. V Příbrami působí již od roku 2010 a od ledna roku 2015 začal v rámci NZDM Bedna fungovat také terénní program. V současné době obě formy služby denně využije přibližně 30 dětí a mladých lidí. Zařízení v roce 2018 finančně podporuje Evropský sociální fond skrze Operační program zaměstnanost, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Středočeský kraj, Město Příbram, Nadační fond Albert, řada firemních a individuálních dárců. Provozovatelem NZDM Bedna je Ponton, z.s. .

Ponton, z.s.:
Nezisková organizace Ponton působí již 22 let v sociálních službách určených pro děti a mládež z problematického sociálního prostředí. Provozuje dva nízkoprahové kluby (v Plzni a Příbrami), terénní program, zařízení pro předškoláky a jejich rodiče, spolupracuje s dětmi z výchovných ústavů a dětských domovů. Denně tak díky projektům pomůže až 100 dětem a mladým lidem ze sociálně problematického prostředí. Významně se tím podílí i na poli prevence kriminality ve městě Plzni i Příbrami.

Zdroj: red., autor: Bc. Magdaléna Krásová

Odpovědět

*