Bednění podporuje mladé lidi v umění!

foto 1Ve čtvrtek 24. 9. 2015 se v příbramském Křižáku již počtvrté uskutečnilo kulturně zábavné odpoledne s názvem Bednění. Akci organizovalo zařízení pro děti a mládež Bedna neziskové organizace Ponton v rámci celorepublikového Týdne nízkoprahových klubů. 

Akce, která se konala pod záštitou města Příbram, přinesla návštěvníkům taneční workshop s Markem Heřmanem, zakladatelem taneční skupiny Double Cookies, dále cirkus art workshop pražských žonglérů Kruhové paraboly, fotokoutek Martina Janoty a hudební vystoupení uživatelů z plzeňského NZDM Pixla. Návštěvníci si mohli zahrát stolní fotbálek, zatančit si na tanečních podložkách, vyzkoušet výrobu placek nebo se nechat dočasně potetovat. Pro nejmladší příchozí byl připraven skákací hrad a pouliční malování křídami. Velký zájem byl o soutěž „Namaluj své přání“, do které se zapojila většina přítomných dětí a mladých lidí. Zábavný a pestrý program snímal z ptačí perspektivy dron zapůjčený panem Baráškem.

„Během odpoledne nás svou návštěvou podpořilo více než 140 lidí, kterým bychom chtěli touto cestou poděkovat. Velký dík patří také městu Příbram a Internetu Pb, kteří Bednění podpořili finančně,“ sdělila koordinátorka projektu Bc. Magdaléna Kočová.

NZDM Bedna se akcí zapojila do celorepublikového Týdne nízkoprahových klubů, jehož cílem je představit nízkoprahová zařízení pro děti a mládež veřejnosti. Součástí Bednění byl tedy i den otevřených dveří, určený pro všechny, kteří se chtěli seznámit s prostory a fungováním služby.

„Do přípravy a realizace akce se jako dobrovolníci zapojili i někteří uživatelé NZDM Bedna. Jsme moc rádi, že mladí lidé, kteří využívají naše služby, mohou veřejnosti ukázat, co mají rádi, co je baví a v čem jsou dobří.“ doplnila kontaktní pracovnice NZDM Bedna Eliška Bendová DiS.

Fotografie a videa z Bednění 2015 najdete na facebookových stránkách NZDM Bedna.

 

NZDM Bedna

NZDM Bedna v Příbrami pracuje s dětmi a mládeží od roku 2010. Zařízení nabízí svým klientům bezplatný prostor pro trávení volného času, poradenství, podporu v obtížných situacích a možnost doučování. Od ledna 2015 začal v rámci NZDM Bedna fungovat také terénní program. Zařízení v roce 2015 finančně podporuje Nadační fond Albert, Krajský úřad Středočeského kraje (dotace MPSV a Humanitární fond), město Příbram, Nadační fond Tesco a také řada firemních a individuálních dárců. NZDM Bedna denně navštíví v průměru 28 dětí a mladých lidí, kterým se věnuje 5 sociálních pracovníků. Provozovatelem NZDM Bedna je Ponton, občanské sdružení.

Ponton, občanské sdružení, z.s.

Nezisková organizace Ponton působí již 19 let v sociálních službách určených pro děti a mládež z problematického sociálního prostředí. Provozuje dva nízkoprahové kluby (v Plzni a Příbrami), terénní program, zařízení pro předškoláky a jejich rodiče. Denně tak díky projektům pomůže až 100 dětem a mladým lidem ze sociálně problematického prostředí. Významně se tím podílí i na poli prevence kriminality ve městě Plzni i Příbrami.

Zdroj: red., autor: Magdaléna Kočová

 

Odpovědět

*